Marcus Rantala

Helsingfors välskötta ekonomi är grunden för ett hållbart välfärdssamhälle

Värderade ordförande,
Helsingfors välskötta ekonomi är grunden för ett hållbart välfärdssamhälle. Denna konsekventa och långsiktiga politik måste fortsätta och budgetförslaget för 2019 geren bra bas för det.

Työllisyyden parantaminen ja nuorisotyöttömyyden vähentäminen ovat tavoitteenasettelun kärjessä. Elämme paraikaa nousukauden huippua ja ennusteet kertovat, että kasvu tulee jatkossa todennäköisesti hidastumaan. Emme siksi voi luottaa vain markkinoiden vetoon vaan meidän on tehtävä myös kaupunkina kaikki mahdollinen työllisyyden eteen.

Uusi budjettisopimus saa RKP:ltä lämpimän vastaanoton

RKP vastaanottaa lämpimästi Helsingin budjettisopimuksen vuodelle 2019. Valtuustoryhmät ja kaupunginhallitus sopivat maanantaina tehdyistä lisäyksistä, joilla tuetaan muun muassa lastensuojelua, kodinhoitoa, liikuntaa, sekä ruotsinkielisten maahanmuuttajien integraatiota.

Kokonaissummasta 22 miljoonaa, suurin osa, 13 miljoonaa käytetään sosiaali- ja terveyspalveluihin, toteaa RKP:n kaupungingvaltuuston ryhmän puheenjohtaja Björn Månsson. Tämä on tärkeä prioriteetti, varsinkin koska tämä merkitsee lisäpanostuksia lastensuojeluun sekä kodinhoitoon.

Helsingfors: Helsingfors stadsfullmäktige gruppanförande

Stadsfullmäktigeledamot Marcus Rantala
SFP:s gruppanförande
Helsingfors budget 2017

Värderade ordförande,

Denna fullmäktigeperiods sista budget är klar för behandling i fullmäktige. SFP ser ett stort mervärde att stadsstyrelsegrupperna under hela fullmäktigeperioden har kunnat förhandla och kompromissa om stadens budget – så även denna gång. Det skapar samförstånd i en tid av osäkerhet och stora förändringar.

Arvoisa puheenjohtaja,

Helsingfors: Positivt för det tvåspråkiga Helsingfors

Helsingfors får en stark och livskraftig svenskspråkig servicehelhet för småbarnsfostran, den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och Arbis. Därtill kvarstår stadgandet att minst en medlem av social- och hälsovårdsnämnden ska vara svenskspråkig.

Detta är resultatet av förhandlingarna mellan de politiska partierna gällande stadens nya ledningssystem. Stadsstyrelsens ledarskapssektion omfattade enhälligt förhandlingsresultatet under sitt möte i dag. Saken går nu vidare till stadsstyrelsen och stadsfullmäktige.

Pages

Subscribe to RSS - Marcus Rantala