Mikaela Nylander

Luodaan parempia mahdollisuuksia isille olla kotona lastensa kanssa

- Tämä ei ole ainoastaan tärkeää yhteiskunnallisesta näkökulmasta, vaan myös yksittäisen lapsen, isän ja perheen näkökulmasta. Meidän on tehtävä kaikkemme jotta kaikille lapsille annettaisiin mahdollisuus hyviin väleihin vanhempiensa kanssa, kansanedustaja Mikaela Nylander sanoo.

RKP:n ehdottamassa uudistuksessa kasvatetaan ansiosidonnaista perhevapaata 18 kuukauteen. Ehdotuksessa äiti ja isä jakavat tasan keskenään 12 kuukautta ja loput kuusi kuukautta jompikumpi voi käyttää.

Nylander: Älkää pettäkö ammattikalastajia

Maa- ja metsätalousministeriö on lokakuun alussa vahvistanut, että kuhan pyyntimitta nousee päätoimisten kaupallisten kalastajien osalta ensi vuoden alusta.

– Päätös kuhan pyyntimitan nostamisesta on hutera ja väärin ammattikalastajia kohtaan, sanoo kansanedustaja Mikaela Nylander.

Vapaa-ajankalastuksessa siirryttiin kuhan vähimmäispyyntimittaan vuonna 2016. Päätoimiset kaupalliset kalastajat saivat tuolloin sovitun siirtymävaiheen ajan ottaa saaliiksi pienempää kuhaa.

Kuhat eivät kuitenkaan kasvaneet odotetulla tavalla, joten elinkeino toivoi poikkeukselle jatkoa.

Satsa på bättre ljudmiljöer

Ljudmiljöerna påverkar mycket. Det är inte enbart personer med hörselskada eller – nedsättning som påverkas negativt av dåliga ljudmiljöer, framhåller Svenska hörselförbundets ordförande, riksdagsledamot Mikaela Nylander.

– Bättre ljudmiljöer gagnar alla, eftersom dåliga ljudmiljöer påverkar inlärning, minnet och utsöndringen av stresshormoner, sade hon då hon öppnade ett seminarium om ljudmiljöer på måndagen i Helsingfors.

Det råder skriande brist på utbildade audionomer

Därför har undertecknad uttryckt sin oro för bristen på behöriga audionomer i ett skriftligt spörsmål inlämnat till riksdagen. Audionomer är en yrkesgrupp som arbetar med personer som har besvär med sin hörsel. Audionomerna utreder bland annat vilka slags hörselproblem det rör sig om, provar hörselhjälpmedel och hjälper till med hörselträning. Yrkesbarometern (Arbets- och näringsministeriet, NTM-centralerna och TE-tjänsterna, mars 2018) visar att det råder brist på audionomer i hela landet förutom i Kajanaland. I stora delar av landet råder det dessutom en mycket stor brist på audionomer.

Merimetsojen suojametsästystä on kiirehdittävä

Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta katsoo, että merimetsojen ja valkoposkihanhien suojametsästystä tulee voida harjoittaa luonnonsuojelulain piirissä. Valiokunta pitää tarpeellisena tätä koskevan sääntelyn toteuttamista mahdollisimman pian. Tämä kirjaus lisättiin mietintöön, kun valiokunta käsitteli metsästyslain esitystä naakan siirtämistä rauhoittamattomaksi lajiksi.

Nylander: Ruotsinkielisiä opinto-ohjaajia pitää kouluttaa

Sivistysvaliokunta on tänään hyväksynyt mietinnön uudesta lukiolaista.

– Laki sisältää paljon hyvää, kuten oikeuden opinto-ohjaukseen ja erityisopetukseen, mitä on jo pitkään odotettukin, sivistysvaliokunnan jäsen Mikaela Nylander sanoo. Oppiainerajat ylittävät opintokokonaisuudet vastaavat tämän päivän monipuolisen osaamisen tarpeeseen, missä käsitellään isompia kokonaisuuksia.

Nylander: Aikooko hallitus tiukentaa rikoslakia raiskauksien kohdalla?

Kansanedustaja Mikaela Nylander (r.) on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen, joka koskee lapsiin kohdistuvaa seksuaalista väkivaltaa. Taustalla on keskustelua herättänyt tapaus Pirkanmaalla, jossa aikuisen sukupuoliyhteys 10-vuotiaan lapsen kanssa tulkittiin törkeäksi hyväksikäytöksi törkeän raiskauksen sijaan.

− Onko hallitus aikeissa uudistaa lainsäädäntöä, joka koskee lapsiin kohdistuvaa seksuaalista väkivaltaa? Lapselta ei tulisi voida vaatia, että hänen tulee vastustaa tekoa, sanoo Nylander.

Nylander: Mångprofessionellt samarbete behövs inom småbarnspedagogiken

Riksdagen har idag debatterat förslaget till ny personaldimensionering inom småbarnpedagogiken. Regeringen föreslår en modell där en tredjedel av personalen ska vara barnträdgårdslärare, en tredjedel ska vara socionomer och en tredjedel ska vara utbildade barnskötare.

- Modellen som föreslås är bra och värd att understödas. Vi behöver mångsidigt kunnande inom småbarnspedagogiken och varje yrkesgrupp har sin värdefulla kunskap att bidra med, säger riksdagsledamot Mikaela Nylander.

Pages

Subscribe to RSS - Mikaela Nylander