Vasa

ÖSTERBOTTEN: Träffpunkt Torvalds på 23:an

Välkommen till Träffpunkt Torvalds på 23:an vid Rådhusgatan 23 (Folkhälsankvarteret) i Vasa

Vi fortsätter med Träffpunkt 23:an, en annorlunda träff med inspirerande berättelser och diskussioner över en ”efter jobbet dryck med tilltugg” för dig och andra deltagare.
Europaparlamentariker Nils Torvalds börjar med en allmän översikt och sedan finns det gott om tid för frågor och diskussion

Operation Jämställdhet - ett seminarium om kvinnor, fred och säkerhet

Välkommen på Kvinnoförbudets seminarium om kvinnor, fred och säkerhet.

Hur kan vi öka andelen kvinnor i försvarsmakten och fredsprocesser?
Varför är kvinnors deltagande viktigt? Hur säkerställer vi kvinnors representation på beslutsfattande nivå i frågor som rör konflikt och säkerhet?

Måndagen den 12.1.2015 kl. 16-18 på Vasa Hanken (aud 142)
Handelsesplanaden 2 (ingång från Biblioteksgatan 16).

Subscribe to RSS - Vasa