Småbarnspedagogik

SFP föreslår lösningar på personalbristen i Helsingfors

– Personalbostäder kunde vara en faktor som hjälper oss att lösa den akuta bristen på personal som råder, säger ordförande för nämnden för fostran och utbildnings svenska sektion Martina Harms-Aalto.

SFP i Helsingfors har aktivt arbetat för att underlätta den akuta bristen på personal inom dagvården och hemvården. I budgetförslaget för 2019 har Helsingfors stad föreslagit att lönerna för arbetstagare inom småbarnspedagogik höjs.

Helsingissä täytyy satsata pienempiin

Tarvitsemme pikimmiten sekä suuria että pieniä panostuksia pitkällä sekä lyhyellä aikajänteellä, jotta lapsilla olisi turvalliset oltavat varhaiskasvatuksessa.
– Pääkaupunkiseudulla on akuutti henkilöstövaje varhaiskasvatuksessa. Mikäli henkilökuntaa ei löydy riskinä on, että laatu laskee. Tämän haasteen ratkaisu vaatii meiltä taloudellisia panostuksia. On epäloogista, että varhaiskasvatuksen palkat ovat pääkaupunkiseudun kaupungeissa alhaisempia kuin monessa muussa uusmaalaisessa kunnassa, sanoo Silja Borgarsdóttir Sandelin, kaupunginvaltuutettu ja RKP:n varapuheenjohtaja.

Kymmenen kohtaa koulutuksesta

1. Neljä tuntia maksutonta varhaiskasvatusta päivässä kaikille kolme vuotta täyttäneille lapsille. Subjektiivinen päivähoito-oikeus on palautettava. Esikoulun tulee olla kaksivuotinen. Haluamme varhaiskasvatuksen, jossa leikit, laulut ja sadut ovat monella kielellä ja jossa lapsilla on monipuoliset edellytykset liikkua. Emme hyväksy mahdollisuutta suurentaa ryhmäkokoja yli kolmevuotiaille lapsille.

Suomen on oltava maailman lapsiystävällisin maa

– Olen äärimmäisen ylpeä RKP:n esityksestä paremmaksi perhepolitiikaksi. Haluamme, että jokainen lapsi saa yhdenvertaisen ja hyvän alun elämässä, haluamme, että vanhemmat voivat joustavammin yhdistää perhe- ja työelämää ja haluamme tasa-arvoisemman palkkapolitiikan. Naisen euro tulisi olla 100 senttiä. Koko yhteiskunta kaipaa uudistusta, mutta hallitus jarruttaa. Siksi meidän pitää nyt nostaa rima korkealle. Suomen tulee olla maailman lapsiystävällisin maa!

Nylander: Mångprofessionellt samarbete behövs inom småbarnspedagogiken

Riksdagen har idag debatterat förslaget till ny personaldimensionering inom småbarnpedagogiken. Regeringen föreslår en modell där en tredjedel av personalen ska vara barnträdgårdslärare, en tredjedel ska vara socionomer och en tredjedel ska vara utbildade barnskötare.

- Modellen som föreslås är bra och värd att understödas. Vi behöver mångsidigt kunnande inom småbarnspedagogiken och varje yrkesgrupp har sin värdefulla kunskap att bidra med, säger riksdagsledamot Mikaela Nylander.

Borgarsdóttir Sandelin: Varhaiskasvatuksen henkilöstön palkkoja tulee nostaa

Sosiaali- ja terveydenhuolto, erityisesti vanhustenhuolto, oli yksi RKP:n priorisoinneista strategiatyössä sekä budjetin laatimisessa. Niin kauan kuin tämä alue kuulu kuntien tehtäviin priorisoimme näin RKP:ssä. Olemme myös aikaisemmin nostanut varhaiskasvatuksen maksuttomuuden keskusteluihin. Helsingin strategia sanoo, että var­haiskasvatuksessa panostetaan laatuun, työntekijöiden pysyvyyteen ja turvalliseen arkeen.

Pages

Subscribe to RSS - Småbarnspedagogik