Västnyland

Koordinerade åtgärder krävs efter nedläggningen av SSAB:s fabrik

På fredagen kom beskedet att SSAB:s fabrik i Lappvik kommer att stängas ner senast år 2020. Svenska folkpartiet i Nyland ser mycket negativt på detta besked. Det är ett hårt slag för Hangö och hela Västnyland.

– Nedläggningen av FN-steels stålverk för sex år sedan var förödande för Hangö. Nu läggs ytterligare en fabrik ned, en fabrik som dessutom har uppvisat goda resultat. Det är en hård smäll för hela regionen, säger Torbjörn Ekholm, fullmäktigeledamot för SFP i Hangö.

Adlercreutz ja Blomqvist haluavat resursseja Rantaradalle

RKP:n kansanedustajat Anders Adlercreutz ja Thomas Blomqvist peräänkuuluttavat rahoitusta Rantaradan parannustoimenpiteisiin. He ovat jättäneet talousarvioaloitteen parannustöiden suunnittelun aloittamiseksi.

– Helsingin ja Turun välinen Rantarata on erittäin tärkeä osa Etelä-Suomen infrastruktuuria. Rautatie tarvitsee perusparannuksen ja ainakin osalle osuuksista kaksoisraiteet. Parannustoimenpiteet mahdollistaisivat useampien junavuorojen kulkemisen, mikä parantaisi ja nopeuttaisi niin kuntalaisten kuin yrityksien kulkuyhteyksiä huomattavasti, Adlercreutz sanoo.

Blomqvist: Maakuntaa on kehittävä yhdenvertaisesti

Ruotsalaisen eduskuntaryhmän Thomas Blomqvistin mukaan tämä on ongelmallista niiden asukkaiden kannalta, jotka asuvat maakuntien suurien kaupunkien ulkopuolella.

– Maakuntien vastuulle siirretään paljon erilaisia palveluita. Maakunnan yhdenvertainen kehittäminen edellyttää, että maakunnan kaikki alueet ja molemmat kieliryhmät ovat edustettuja päätöksenteossa, sanoo Blomqvist.

Uudenmaan maakunta muodostaa maakuntavaaleissa yhden vaalipiirin.

Ministern lovar inget nytt om vargen

Nu svarar jord- och skogsbruksminister Jari Leppä. Hur farlig vargen är för människan bedöms alltid från fall till fall, säger han.

Leppä konstaterar att vargförordningen tillåter jakt på högst 53 vargar under jaktåret 2017-2018. Ministeriet anser att kvoten på 53 vargar erbjuder Finlands viltcentral tillräckliga möjligheter att hantera frågan. Förutom att Finlands viltcentral kan bevilja undantagstillstånd har polisen möjlighet att fatta beslut om att fördriva eller avlägsna vargar som orsakar hot, heter det i ministeriets svar.

Regeringen måste ta sitt ansvar för kollektivtrafiken

En månad efter att Y-tåget dragits in och IC-tågens hållplatser ändrats kan vi med facit på hand säga att den bestörtning som indragningarna väckte bland nylänningarna var befogad.

– De var inte enbart farhågor, nu vet vi att det handlade om fakta. Människor flyttar bort och säger upp sig från sina arbetsplatser. Skolelever väntar i timtal före och efter skolan och måste till och med i vissa fall övernatta på skolorten. Vardagen för många barnfamiljer har blivit ohållbar, säger riksdagsledamot Anders Adlercreutz.

Blomqvist ja Adlercreutz tyrmistyneitä päätöksestä lakkauttaa Y-juna

Liikenne- ja viestintäministeriö ilmoitti iltapäivällä Karjaan ja Helsingin välisen Y-junaliikenteen lakkauttamisesta. Päätös tarkoittaa Inkoon ja Siuntion jäävän kokonaan ilman raideliikennettä. RKP:n kansanedustajat Anders Adlercreutz ja Thomas Blomqvist ovat erittäin pettyneitä ministerin päätökseen. - Päätös on erittäin lyhytkatseinen, ja se vaikuttaa perustuvan kapeaan taloudelliseen ajattelutapaan. Länsi-Uusimaa voi lieventää pääkaupunkiseudun kasvupainetta, ja kuntia on jo pitkään kehotettu rakentamaan rantaradan varteen.

Subscribe to RSS - Västnyland