Nyland

Max Schulman

Det här leder till att det är lantbruksfrågorna i sin helhet som är på min agenda. Jordbrukaren är den första länken i en näring som ger 250 000 finländare jobb. Det är därför mycket viktigt att man kan bedriva jordbruk i hela EU också i framtiden. Just nu utarbetas den nya gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) för 2020-talet i Bryssel.

Pages

Subscribe to RSS - Nyland