Maahanmuutto

Ihmisten lähettäminen turvattomiin maihin on lopetettava

Kansainväliset järjestöt ovat jo pitkään varoittaneet Irakin ja Afganistanin turvallisuustilanteista, jotka ovat viime aikoina pahentuneet. Tänään Yle raportoi Alista, joka ammuttiin kuoliaaksi Bagdadissa vain pari viikkoa sen jälkeen, kun hänet karkotettiin Suomesta saatuaan negatiivisen turvapaikkapäätöksen. Alin tytär Noor on myös hakenut turvapaikkaa Suomesta, mutta kuten isänsä Noor on saanut negatiivisen päätöksen.

Haluaako hallitus pysäyttää kaiken maahanmuuton?

Tätä niin kutsuttua kotouttamistukea perustellaan 3,4 miljoonan euron säästöillä ja alentuneella vetovoimalla eli että turvapaikanhakijat eivät enää hakeutuisi Suomeen.

- Miksi hallitus haluaa kaikin keinoin viestiä, että Suomi suhtautuu negatiivisesti maahanmuuttoon? Miksi halutaan viestiä, että turvapaikanhakijat ja maahanmuuttajat ansaitsevat muita huonomman järjestelmän? Miksi haluamme eritellä ihmiset aitoihin ja epäaitoihin suomalaisiin, kysyy kansanedustaja Eva Biaudet.

Blomqvist: Perhe on avain onnistuneeseen kotoutumiseen

Blomqvist jätti siksi tänään hallintovaliokunnassa yhdessä Olli-Poika Parviasen ja Matti Semin kanssa lakiesitystä koskevan vastalauseen.

- Mahdollisuus perheenyhdistämiseen on yksi tärkeimmistä onnistuneen kotoutumisen edellytyksistä. Sopeutuminen uuteen kotimaahan on huomattavasti helpompaa, jos ei koko ajan tarvitse olla huolissaan perheenjäsentensä tilanteesta. Oikeus perhe-elämään on yksi keskeisimmistä oikeuksista, Blomqvist sanoo.

Blomqvistin mukaan hallituksen maahanmuuttopoliittinen linja on keskittynyt lähinnä siihen, että Suomea ei nähtäisi houkuttelevana maana.

Haglund ja Nylander: Hallituksen otettava selkeästi kantaa katupartiotoimintaan

- Hallituksen sisällä tuntuu olevan osittain vastakkaisia näkemyksiä katupartioiden toiminnan suhteen. Sisäministeri Orpon ilmoittama kanta oli selkeä ja tervetullut, oikeusministeri Lindströmin lausunto sen sijaan on tulkinnanvarainen. Suomessa yleistä järjestystä valvoo ja ylläpitää julkinen valta, eli tässä tapauksessa poliisi. Katupartiotoimintaan liittyy selkeä riski siitä, että se voi johtaa oman käden oikeuteen ja väkivaltaan. Siksi olisi täysin välttämätöntä, että hallitus yksiselitteisesti toteaisi tämän, eikä antaisi enää tilaa tulkinnoille, toteaa Haglund.

Hyvinvointivaltio tarvitsee lisää maahanmuuttajia

Marraskuussa Boston Consulting Groupin selvitys päätyi samanlaiseen lopputulokseen, todeten maahanmuuttajien tarpeen olevan noin 400 000 vuoteen 2030 mennessä. Molempien raporttien viesti on selkeä: Suomi ei pärjää ilman maahanmuuttoa. ”Koska haluamme jatkossakin ylläpitää laajan hyvinvointivaltion on meidän pikaisesti ryhdyttävä toimenpiteisiin maahanmuuton lisäämiseksi. Tämä tarkoittaa asenteiden muuttamista ja kotouttamispolitiikan kehittämistä. Nämä ovat myös RKP:n eduskuntavaaliohjelman tavoitteita”, toteaa Ruotsalaisen kansanpuolueen puheenjohtaja, puolustusministeri Carl Haglund.

Subscribe to RSS - Maahanmuutto