Tasa-arvo

Keskinen: Seuraavan hallituksen täytyy sitoutua edistämään tasa-arvoa

Keskisellä on monipuolinen työkokemus, ja viimeiset vuodet hän on työskennellyt sijoitusalalla. Hän on aiemmin työskennellyt mm. ruotsinkielisessä informaatio- ja kulttuurikeskus Luckan’issa nuorten tukipalveluihin liittyvien kehitystehtävien parissa sekä oppilaanohjauksen lehtorina.

Keskinen ajaa etenkin naisten tasa-arvoisen aseman vahvistamista yhteiskunnassa. Hän painottaa myös kaikkien ihmisten mahdollisuuksia löytää oma paikkansa työmarkkinoilla ja ylipäätään elämässä.

Lisää tasa-arvoa työmarkkinoille

Suomessa naiset tekevät muuhun Eurooppaan verrattuna paljon pätkätöitä, mikä on merkittävä työelämän epätasa-arvon aiheuttaja. Suomessa näihin lukuihin vaikuttaa suuresti äitiyslomasijaisuudet ja perhevapaajärjestelmä. Tilastot osoittavat, että määräaikaiset työsuhteet ovat tavallisempia nuorilla naisilla, jotka siten jäävät jälkeen palkkakehityksestä ja saavat myöhemmin pienempää eläkettä kuin miehet. Jotta tasa-arvoisuuteen päästäisiin naisten ja miesten välillä työelämässä, tarvitaan niin lainsäädäntöä kuin asennemuutoksia.

Vahvistakaa naisten oikeusturvaa

RKP:n puheenjohtaja, kansanedustaja Anna-Maja Henriksson on tänään jättänyt lakialoitteen, jossa ehdotetaan sukupuolen lisäämistä rangaistuksen koventamisperusteisiin.

- Jo tällä hetkellä esimerkiksi etninen tausta ja uskonto ovat motiivina rangaistuksen koventamisperusteisiin lainsäädännössä. Jotta voisimme taistella vihaa vastaan tasa-arvoisemmalla tavalla niin sukupuoli pitäisi lisätä lainsäädännön koventamisperusteisiin, Henriksson sanoo.

Hyvä, että häirintä- ja ahdistelutapaukset nostetaan esille

RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson seuraa surumielisenä niitä esille tulleita kertomuksia seksuaalisesta häirinnästä ja ahdistelusta, jota suomenruotsalaiset tytöt ja naiset ovat joutuneet kohtaamaan ja nyt nostavat esille. Asia tuli esille suomenruotsalaisten naisten aloitteesta #dammenbrister (pato murtuu), joka tuli julkisuuteen keskiviikkona.

− Mielestäni on hyvä, että tämä tulee esille. On selvästi olemassa patoutunut tarve kertoa näistä traumaattisista tapahtumista, joista monet ovat kärsineet, Henriksson sanoo.

Tasa-arvoa edistettävä paikallisesti!

RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson kysyy, miten kuntien työ esimerkiksi naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseksi paranee siirtämällä sosiaalihuolto maakuntiin.

- Naisiin kohdistuvan väkivallan ennaltaehkäisyä on tehtävä monitasoisesti. Kaikkien kuntien on nyt luotava ohjelmat naisiin kohdistuvan väkivallan ennaltaehkäisemiseksi. Niin ennaltaehkäisevää työtä, perhetyötä kuin yhteistyötä päivähoidon ja koulujen välillä tarvitaan, jotta tämä onnistuisi, Henriksson sanoo.

Vähiten haluavan ei tule määritellä perhepolitiikkaa

Nylander on huolissaan siitä, että istuva hallitus ei tule uudistamaan perhevapaita siten, että se turvaisi tasa-arvoa, parantaisi naisten asemaa työmarkkinoilla, korottaisi työllisyysastetta ja kannustaisi isiä hyödyntämään perhevapaita.

- Toivon, ettei perussuomalainen tasa-arvonäkemys ohjaa hallituksen perhepoliittista linjaa. Erityisesti kokoomuksen ministerit ovat sanoneet kannattavansa tasa-arvoisempaa mallia, vaikka se ei tunnu saavan kannatusta hallituskumppaneiden parissa, Nylander sanoo.

Perhepoliittinen kokonaisuudistus tarvitaan

RKP haluaa lisää naisia työelämään, madaltaa työn vastaanottamisen kynnystä ja pienentää naisten ja miesten välisiä palkka- ja eläke-eroja. Haluamme myös helpottaa työn ja perhe-elämän yhteensovittamista ja parantaa isien mahdollisuuksia perhevapaisiin. Samalla haluamme, että useampi lapsi osallistuisi varhaiskasvatukseen.
Haluamme turvata kaikille lapsille laadukkaan varhaiskasvatuksen vanhempien taloudellisesta tilanteesta riippumatta.

Miksi uudistustamme tarvitaan?

Oikeudenmukaisuutta omaishoitajille

– Omaishoitajat tekevät uskomattoman tärkeää työtä yhteiskunnassa hoitaessaan läheisiään, jotka eivät muuten pärjäisi arjessa. Omaishoitajana toimii usein toinen puolisoista, joka hoitaa huonommassa kunnossa olevaa puolisoaan. Valitettavasti omaishoitajien korvausten kriteerit vaihtelevat merkittävästi kuntien välillä. Tämä ei ole reilua, Henriksson sanoo.

Hallitus on hiljattain esittänyt, että omaishoitajien vapaiden vuorokausien määrää lisättäisiin. Myös vapaapäivien pitämisen mahdollisuutta joustavoitettaisiin.

Pages

Subscribe to RSS - Tasa-arvo