Pohjanmaa

Kretskansliet i Österbotten

Toimintakoordinaattori Charlotta Rosenlöf
charlotta.rosenlof@sfp.fi
Puh: 044-277 2661

Kontaktchef Emina Arnautovic
emina.arnautovic@sfp.fi
Tel: 040-451 6893

SFP i Österbotten

Svenska folkpartiet i Österbotten rf
Rådhusgatan 23
65100 VASA
Fax 06-317 94 97

Europaparlamentariker Nils Torvalds medarbetare Elisabet Rantschukoff
Elisabet Rantschukoff
Tel: 050-574 1385 (Riksdagen), 045-1393514 (SFP)

Svensk Ungdom:
Ellen Sammallahti
Tel: 044-28 55 271

Svenska Kvinnoförbundet: Agneta Udd-Saarela
Agneta Udd-Saarela
Tel: 050-359 6260

Google Map of Rådhusgatan 23 vasa

- Tämä on erittäin tervetullut päätös Vaasan alueelle ja koko Pohjanmaalle, kuten myös Uumajalle ja Västerbotten:ille.

– Susitilanne Pohjanmaalla on kestämätön. Hallitus ja viranomaiset eivät ole onnistuneet ratkaisemaan tilannetta. Pohjanmaalaiset joutuvat elämään jatkuvassa pelossa.

- Svenska folkpartiet i Österbotten är en stark och viktig aktör i samhällsbygget i Österbotten och i Finland. Det var en förmån att leda den österbottniska kretsen och utveckla regionen.

Pages

Kretsstyrelsen i Österbotten

Ordförande:

Greger Forsblom, Esse
greger.forsblom@multi.fi
Tel.: 0500-368852

Vice ordföranden:

Ulla Granfors, Vasa
ulla.granfors@abo.fi
Mobiiltel. 050 542 4929

Vice ordföranden:

Sven Jerkku, Närpes
Mobiltel. 050 4323960
sven.jerkku@trailerrigg.fi

Medlemmar:

Marlén Timonen, Karleby
Bengt Björkskog, Larsmo
Marcus Suojoki, Jakobstad
Anneli Häggblom, Nykarleby
Anna-Lena Kronqvist, Korsnäs
Kenth Nedergård, Korsholm
Kristina Vesterback, Malax
Jimmy Björklund, Vörå
Jesper Wikström, Kaskö
Anna-Kajsa Blomqvist, Kristinestad
Benita Nordgren, Svenska Kvinnoförbundet
Alexandra Grahn, Svensk Ungdom
Tor Wik, Seniorer

Kretskansliet

Kretskansliet är en servicepunkt för alla medlemmar och de som är intresserade av SFP:s politik. Kretsorganisationen - Svenska folkpartiet i Österbotten - är den samlande faktorn för alla våra medlemmar i Vasa valkrets.

Vi arbetar med politiska frågor med regional anknytning och ansvarar för delaktighet i olika val i Vasa län. Vi har 51 lokalavdelningar utspridda på fjorton kommuner, från Karleby i norr till Kristinestad i söder med totalt 11 397 medlemmar. Vi ser våra medlemmar som den främsta resursen och som en stabil utgångspunkt för vår aktiva insats för Österbotten och en fungerande tvåspråkighet.

Kretsmötet

Kretsmötet, som är det högsta beslutande organet för SFP i Österbotten, drar upp riktlinjerna för verksamheten. Kretsmötet samlas en gång per år med representanter från varje medlemsförening samt Svensk Ungdom ,Seniorer och Svenska Kvinnoförbundets lokala föreningar.

Kretsmötet väljer en kretsstyrelse med uppgift att fungera som en katalysator och drivkraft i politiska frågor som berör Österbotten, handha valverksamhet samt fungera som kontaktpunkt mellan partiets övriga organisationer, riksdagsledamöter och ministrar. Den österbottniska kretsen representeras av kretsordförande vid partiets partistyrelsemöten samt organisationsutskott. SFP i Österbotten har fjorton representanter i partiets fullmäktige.

Konttori

Puhelin (09) 693 070
Postinumero
Pl 430, 00101 Helsinki
Osoite
Simonkatu 8A, 00100 Helsinki
info@sfp.fi

Henkilöstö