Henrikssonilta kirjallinen kysymys sote-uudistuksen valinnanvapausesityksestä

20.03.2018

Mitä seurauksia Suomelle voidaan langettaa, jos Suomen valinnanvapausmalli myöhemmin todetaan kielletyksi.

RKP:n puheenjohtaja, kansanedustaja Anna-Maja Henriksson jätti tänään eduskunnassa kirjallisen kysymyksen koskien hallituksen päätöstä olla lähettämättä valinnanvapausesitystään EU-komissiolle notifioitavaksi. Siitä huolimatta, että Korkein hallinto-oikeus katsoi antamassaan lausunnossa, että se olisi ainoa varma keino varmistua siitä, että esitys on yhteneväinen EU:n valtiontukisäännösten kanssa.

 Minkälaisen riskiarvion hallitus on tehnyt päättäessään olla lähettämättä valinnanvapauslakeja Euroopan komissiolle ilmoitusmenettelyä varten? Mitä seurauksia Suomelle voidaan langettaa, jos Suomen valinnanvapausmalli myöhemmin todetaan kielletyksi, Henriksson kysyy kysymyksessään.

Kirjoittaja: