Påverka SFP:s politiska linje - skriv en motion till partidagen!