SFP-RKP

InPo - En god lösning!

 -Avtalet ger tack vare sin längd nödvändig stabilitet och svarar på de krav som den allt mer globaliserade ekonomin ställer på oss, sade Enestam på tisdagen. Det faktum att en förhandlingslösning kunde nås gör det
möjligt för regeringen att sänka inkomstskatterna under resten av regeringsperioden.
- Detta är nödvändigt för att trygga sysselsättningen och för att hålla uppe köpkraften underströk Enestam.

Gruppordförande Gestrin vill stöda övergång från olja till förnybara energiformer

- Det är viktigt att strategin innehåller konkreta åtgärder för att sporra småhusägare att övergå från oljeuppvärmning till förnybara energiformer. De stigande oljepriserna har fått många intresserade av alternativa uppvärmningsmetoder.
- Det är viktigt att Finland aktivt går in för att ta ibruk ny miljövänlig teknik. Genom att nu stöda småhusägare som besluter sig för att byta från olja till förnybar energi kan utsläppen av koldioxid minska från småhus. Också i Sverige tar man ibruk stöd för konvertering från oljeuppvärmning till förnybar energi.

Äntligen avskaffas fastighetsskatten på vatten

- Beskattningen av vattenområden har inte varit lika för alla. Beskattningsvärdet har varierat kraftigt mellan olika kommuner och skatteförvaltningens uppgifter över ägarna har inte varit tillförlitliga. Beskattningspraxisen beträffande privata vattenområden har därför varit väldigt slumpmässig inom kommunerna. Därför var det här en rättvisefråga, bedömer gruppordförande Christina Gestrin.
Lagen, som har beretts under ledning av minister Wideroos (sfp), kommer inte att ha några konsekvenser för statens inkomster eftersom intäkterna från fastighetsskatten har varit obetydliga.

Pages

Subscribe to RSS - SFP-RKP