SFP-RKP

Blomqvist: Dragsviikissa menehtyneiden varusmiesten omaiset olisivat pitäneet olla oikeutettuja oikeudenmukaisempiin korvauksiin

Eduskunta hyväksyi tänään lakialoitteen joka oikeuttaa varusmiehen saada lisäkorvaus pysyvästä vammasta ja henkivakuutusluontoisen kertakorvauksen omaisille joiden läheinen on menehtynyt sotilastapaturmassa tai palvelussairauden johdosta.

Enemmän tutkimusta ja innovaatiota EU:n horisontilla

Europarlamentaarikko Nils Torvalds (RKP/ALDE) on raportoijana tehnyt vankkaa työtä korottaakseen ohjelman rahoitusta 120 miljardiin vuosille 2021-2027. EU:n tutkimus- ja innovaatio-ohjelma on isoin tulonlähde tutkimusta tekeville instituutioille.

- Eurooppa tarvitsee kunnianhimoisen ja eteenpäinkatsovan tutkimus- ja innovaatio-ohjelman. Tämä on ehdottoman tärkeää, jotta pärjäämme globaalissa kilpailussa, Torvalds sanoo. Tämä on myös hyvä tapa taata lisää työpaikkoja Suomeen.

Torvalds: Jättää tai jäädä, se on Iso-Britannian suuri kysymys

Europarlamentaarikko Nils Torvaldsin (RKP/ALDE) mukaan tuomioistuimen päätös  on erittäin tervetullut selvennys.

EU:n tuomioistuin toteaa että Iso-Britannialla on kolmaskin vaihtoehto. Tähän asti keskustelua on käyty ainoastaan kahdella vaihtoehdolla: unionin jättäminen ilman sopimusta tai sopimuksen hyväksyminen. Iso-Britannialla on nyt myös mahdollisuus jäädä unioniin, Torvalds sanoo.

Henriksson vaati rahaa rokottamisen valistustoimintaan

- Hallituksen tulisi ottaa huomioon valistustoimintaa, kun niin sanotut joulurahat jaetaan. Kysymys on jos siihen löytyy halua, RKP:n puheenjohtaja ja kansanedustaja Anna-Maja Henriksson sanoo.

- Sain tilannekatsauksen tämänpäiväisellä vierailulla Malmin sairaalassa Pietarsaaressa. Hyvä uutinen on, että uusia tuhkarokkotapauksia ei ole todettu. Mutta, on selvää että tarvitaan lisää resursseja jotta voidaan aloittaa tehostettu valistuskampanja rokottamisen puolesta, Anna-Maja Henriksson sanoo.

Torvalds: Itävalta hidastaa CO2- neuvotteluiden edistyksiä

Kolme ensimmäistä yritystä sopimukseen pääsemiseen on keskeytetty neuvoston toimesta. Neuvostoa johtaa Itävalta ja he ovat olleet haluttomia kompromissiin.

- Itävalta on epäonnistunut täydellisesti tehtävässään koordinoida jäsenmaiden mielipiteitä tässä kysymyksessä. Vaikuttaa siltä että he vain seuraavat käskyjä Berliinistä, Torvalds sanoo. Moni jäsenmaa, Suomi mukaan lukien, vaatii ympäristöystävällisempää linjausta, mutta tämä ei näy ollenkaan itävaltalaisten toiminnassa neuvotteluiden aikana.

RKP Varsinais-Suomessa nimesi Sixten Laine ja Märta Marjamäki eduskuntavaaliehdokkaiksi

Sixten Laine, 61 vuotta, joka on kotoisin Rosalasta Kemiönsaarella on koulutukseltaan stuertti, mutta hän on pidemmän ajan toiminut yksinyrittäjänä.

- Yrittäjyys on kampanjani tärkein asia. Edellytykset oman yrityksen perustamiseen ja yrittäjyyteen ovat parannettavia. Jäykkä byrokratia ei saa olla este yrittäjyydelle, Laine sanoo.

Laine asuu ja toimii saaristossa ja myös siksi saaristokysymykset ovat hänelle tärkeitä. Terveydenhuollon saatavuus omalla äidinkielellä ja vanhustenhuolto ovat asioita joiden eteen Laine haluaa tehdä töitä.

Rehn-Kivi: Fosterlandet bör behandla beväringar och fredsbevarare på lika villkor

I motionen föreslogs att beväringar i Finland ska få likadan ersättning för olycksfall och tjänstgöringsrelaterad sjukdom som i krishanteringsuppdrag utomlands. Enligt nuvarande lagstiftning betalar Statskontoret bara ut 4810 euro i ersättning för begravningskostnader. Men någon egentlig ersättning för dödsfallet betalas inte. För militärer som dör i internationella krishanteringsuppdrag betalas däremot 200 000 euro och det betalas ut till en namngiven förmånstagare.

Biaudet: Lagutskottet måste lyfta fram familjevåldet

Lagutskottet godkände enhälligt att i själva lagparagraferna lyfta fram behovet av att domstolen vid vårdnadstvister alltid bedömer förekomsten av våld i familjen.

– Jag är väldigt glad att riksdagens lagutskott enhälligt gick in för att på paragrafnivå lyfta fram eventuell förekomst av våld inom familjen, då domstolen bedömer villkoren för vårdnad och umgängesrätt. Detta har varit ett tydligt krav från kvinnoorganisationerna under tiotals år, säger riksdagsledamot Eva Biaudet.

Pages

Subscribe to RSS - SFP-RKP