Veronica Rehn-Kivi

Rehn-Kivi: Fosterlandet bör behandla beväringar och fredsbevarare på lika villkor

I motionen föreslogs att beväringar i Finland ska få likadan ersättning för olycksfall och tjänstgöringsrelaterad sjukdom som i krishanteringsuppdrag utomlands. Enligt nuvarande lagstiftning betalar Statskontoret bara ut 4810 euro i ersättning för begravningskostnader. Men någon egentlig ersättning för dödsfallet betalas inte. För militärer som dör i internationella krishanteringsuppdrag betalas däremot 200 000 euro och det betalas ut till en namngiven förmånstagare.

Rehn-Kivi: Välkommet initiativ som visar vår uppskattning för krigsinvaliderna

Samtliga utskottsmedlemmar har skrivit under lagmotionen som föreslår att invaliditetsgraden som berättigar till anstaltsvård sänks från 20 procent till 10 procent. I fortsättningen ska alltså även de krigsinvalider som har en lägre invaliditetsgrad att ha rätt till statsgaranterad anstaltsvård. På detta sätt förbättras krigsinvalidernas möjligheter att få vård enligt deras individuella behov. Riksdagsledamot och medlem i social- och hälsovårdsutskottet Veronica Rehn-Kivi gläds åt beslutet.

Rehn-Kivi: Sote-uudistuksessa edelleen huolenaiheita

– Uudistuksessa on edelleen merkittäviä puutteita. Erityisen huolissani olen demokratiavajeesta, jonka aiheuttaa maakuntien erikokoisuus. Olen myös huolissani maakuntien verotusoikeuden puuttumisesta ja miten kielelliset oikeudet tosiallisesti turvataan. Tämän mallin avulla ei pystytä turvaamaan sitä, että asiakas saa palvelua ruotsin kielellä prosessin alusta loppuun. Potilasturvallisuus on vaarantumassa erityisesti Vaasan sairaanhoitopiirissä, kun sairaanhoitopiirille ei myönnetty laajaa ympärivuorokautista päivystystä.

Rehn-Kivi: Regeringens centraliseringsiver äventyrar patientsäkerheten

Förslaget framställdes av Svenska folkpartiets riksdagsledamot och medlem i social- och hälsovårdsutskottet Veronica Rehn-Kivi. Hon är än en gång besviken över hur liten förståelse regeringspartierna har för hur verksamheten fungerar i regionerna.

- Vi har flera sjukhus i vårt land, som har en avgörande ställning i sitt område, men som på grund av centraliseringen nedmonteras. Avståndet till närmaste jourhavande sjukhus är i vissa fall alldeles för långt och detta både försvagar patientsäkerheten och gör det praktiskt svårt för patienten, betonar Rehn-Kivi.

Hallituspuolueet jyräsivät Vaasan keskussairaalan

Rehn-Kivi teki eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa muutosesityksen, että Vaasan keskussairaala saisi laajan päivystyksen.

– Olisin toivonut, että järki olisi voittanut Vaasan keskussairaalan päivystyksen osalta. Valitettavasti hallituspuolueiden edustajat jyräsivät muutosesitykseni, sanoo Rehn-Kivi, joka on eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen.

Rehn-Kiven mukaan moni asia puhuu Vaasan keskussairaalaan laajan ympärivuorokautisen päivystyksen puolesta.

Rehn-Kivi näkee valinnanvapausuudistuksen käsittelyn täysin kestämättömänä

Valinnanvapausmallin sisältöä on jälleen muokattu. Sosiaali- ja terveysministeriö on tänään antanut sosiaali- ja terveysvaliokunnalle kaksi lisäselvitystä valinnanvapausmallista. Lisäselvitykset ovat valiokunnan esityslistalla tälle päivälle.

− On täysin mahdotonta saada kokonaiskuvaa valinnanavapaudesta, joka koostuu kymmenistä ehdotuksista, lisäyksistä ja selvityksistä. Muutoksia on tullut matkan varrella niin paljon, että esimerkiksi asiantuntijat ovat kommentoineet jo vanhentuneita ehdotuksia, sanoo kansanedustaja ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Veronica Rehn-Kivi.

Rehn-Kivi: Neuvolapalvelut jätettävä valinnanvapauden ulkopuolelle!

Kansanedustaja ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Veronica Rehn-Kivi vastustaa hallituksen suunniteltuja muutoksia koskien neuvolapalveluita sote-uudistuksessa. Sosiaali- ja terveysvaliokunta kuuli eilen useita asiantuntijoita kyseistä teemaa koskien, ja Rehn-Kivi yhtyy heidän toteamukseensa siitä, että nykyinen toimiva järjestelmä uhkaa pirstaloitua, jos neuvolapalvelut siirretään valinnanvapauden piiriin.

Pages

Subscribe to RSS - Veronica Rehn-Kivi