SFP i Vanda: Ny Vanda - diskussion och info

Mon 15.10.2018 | 18:00

Välkommmen på info och diskussionskväll om Ny Vanda, organisationsförändringen som skall gälla från 1.1.2020.

Plats: Wanda´s Kitchen and Lounge, Myrbacka, Eldstadsgränden 5

Tid: Måndag 15.10 kl. 18-20

Anmälan senast 10.10, till patrik.karlsson@vantaa.fi pga serveringen.                                                                                                                                                                                                  

Location: