RKP lähellä sinua

Nyland

Egentliga Finland

Österbotten

Helsingfors

Kretskansliet i Helsingfors

Kontaktchef
Fullmäktigegruppens sekreterare

Anna Strömberg

anna.stromberg@sfp.fi

Svenska folkpartiet i Helsingfors
Simonsgatan 8 A, PB 430
00100 Helsingfors
Tel: 050-555 4607

Faktureringsadress: PB 42325, 00021 Fakturering

<p><a href="https://www.google.com/maps/place/Simonsgatan+8+A/" target="_blank"><img src="http://maps.googleapis.com/maps/api/staticmap?center=Simonsgatan+8+A&amp..." alt="Google Map of Simonsgatan 8 A" /></a></p>

Kretskansliet i Nyland

Kretskansliet i Nyland

Simonsgatan 8 A

00100 Helsingfors
PB 430, 00101 Helsingfors

Kontaktchef:

Minna Österholm
040-7797676
minna.osterholm@sfp.fi

Verksamhetskoordinator:

Jenny Vilén
050-5935843
jenny.vilen@sfp.fi

 
Faktureringsadress: 
Svenska folkpartiet i Nyland
PB 42168, 00021 Fakturering
 
Elektronisk faktura:
EDI-kod/nätfakturaadress : 0037 2282 0480
Vår operatör: OpusCapita Group Ab
Operatörens förmedlarkod : 003710948874

Kretskansliet i Egentliga Finland

Google Map of Logarvaregatan 5

Kretskansliet i Österbotten

Verksamhetskoordinator Charlotta Rosenlöf
charlotta.rosenlof@sfp.fi
Tel: 044-277 2661

Kontaktchef Emina Arnautovic
emina.arnautovic@sfp.fi
Tel: 040-451 6893

SFP i Österbotten

Svenska folkpartiet i Österbotten rf
Rådhusgatan 23
65100 VASA

Europaparlamentariker Nils Torvalds medarbetare Elisabet Rantschukoff
Elisabet Rantschukoff
Tel: 045-1393514

Svensk Ungdom:
Ellinor Juth
Tel: 044-28 55 271

Svenska Kvinnoförbundet: Agneta Udd-Saarela
Agneta Udd-Saarela
Tel: 050-359 6260

Google Map of Rådhusgatan 23 vasa

Partietskontor

Telefon (09) 693 070
Fax (09) 693 1968
Post nummer
Pl 430, 00101 Helsingfors
Adress
Simonkatu 8A, 00100 Helsingfors
info@sfp.fi