Verksamhet

Svenska Folkpartiet är ett hundraårigt politiskt parti som har trettiotusen medlemmar i cirka hundrafemtio lokalavdelningar. har en organisation som består av förtroendevalda, medlemsföreningar och kansli. har kretsorganisationer i Helsingfors, Nyland, Åboland och Österbotten och medlemsföreningar i det övriga Finland. Har en ungdomsorganisation som heter Svensk Ungdom och en kvinnoorganisation som heter Svenska Kvinnoförbundet. Svenska Folkpartiet styrs av partidagen som sammankallas varje år och däremellan av partistyrelsen och dess arbetsutskott.

Svenska folkpartiet samlar dem som vill arbeta för ett Finland där det finns två nationalspråk; svenska och finska.

 • SFP arbetar för

  • en stark svenskhet
  • en fungerande tvåspråkighet
  • en levande nordism
  • en stärkt europeisk gemenskap
  • ett globalt ansvar
 • SFP anser att välstånd och rättvisa föds ur

  • ett samhälle som tjänar individen
  • en ekonomi som stöder privata initiativ och
  • hänsyn till miljön
  • ett utbildningsväsen som ger utvecklingsmöjlighet för alla
  • ett socialskydd som både bär och aktiverar
 • SFP är ett frisinnat parti

  • Frisinne som i tolerans, liberalism och öppenhet
  • Frisinne som i högt i tak
  • Frisinne som i frihet att tänka högt. Själv.

  I samarbete med andra partier och folkrörelser verkar SFP för frihet, rättvisa, jämlikhet och tolerans.

Ladda ner SFP:s etiska riktlinjer här Svenska folkpartiets stadgar (PDF)

Bli medlem

Bli medlem i SFP.

Ifall du blev värvad av någon, vem värvade dig?

Adressforandring

Har du bytt adress?

Model documents and guidelines

Sääntömalli

Model Bylaws for Local Units

Model Rules

Model Rules for the council group

Model Rules for cooperation between the council and

the local branch group / community organization

Motion Model

Model Motion to party day

Travel and expenses

Fyll i din resersättning på följande sätt. Öppna blanketten genom att klicka på länken nedan. Fyll i och spara den på din dator. E-posta den sedan som bilaga till evamaria.waden@sfp.fi

Blanketter:

Reseräkning för förtroendevalda (Word-fil)

Kostnadsersättningsblankett (Word-fil)

Resereglemente för både partiets förtroendevalda och tjänstemän (Word-fil)