The unfortunate situation between the Spanish government and the regional parliament in Catalonia must return to a mutual dialogue with the goal of reaching a peaceful and satisfactory solution for

“Vaccines can be used to fend off diseases around the world, especially those that pose a threat to children,” Rehn-Kivi explains.

Wallin, Löfström and Biaudet hope both sides will be able to choose dialogue before detainments and violence. Criminalising political movements is not a feasible way to resolve conflicts.

SFP:s valprogram "För ett bättre Europa" presenterades för allmänheten i dag när SFP:s kandidater och aktivister samlades i Tammerfors.

-  Det är dags att fokusera på det väsentliga. För att säkra EU:s trovärdighet och funktionsförmåga måste vi prioritera.

- Goda förbindelser är en förutsättning för att kunna bo, arbeta och verka i Västra Nyland. Området har över 100 000 invånare varav tusentals arbetar inom metropolområdet.

Backman arbetar nu som kommunikationsexpert. Backman har en gedigen erfarenhet av SFP både som förtroendevald och som tjänsteman.

Rantala, som representerar SFP i Helsingfors stadsstyrelse, har idag lämnat in en motion om saken till stadsfullmäktige.

Svenska folkpartiets ordförande, försvarsminister Carl Haglund är nöjd över dagens beslut i statsrådet att bevilja koncession till yrkeshögskolorna.

I dag lever var fjärde vuxen finländare ensam. I Helsingfors är ensamboende den vanligaste boendeformen. Antalet ensamboende ökar i rask takt. Trenden är ett faktum men frågan är om samhället är redo för det?

Pages