Arcada och Novia fick koncessioner

17.12.2013

Svenska folkpartiets ordförande, försvarsminister Carl Haglund är nöjd över dagens beslut i statsrådet att bevilja koncession till yrkeshögskolorna.

- Jag är glad över att de båda svenskspråkiga yrkeshögskolorna, Arcada och Novia, fick permanenta koncessioner. Koncessionerna betyder dock inte att behovet att samarbeta skulle ha försvunnit. Vi behöver ett tätt samarbete mellan alla svenskspråkiga högskoleaktörer i vårt land, påminner Haglund.

- Yrkeshögskolorna är centrala i den utbildningspolitiska paletten och utgör viktiga regionala motorer. Samtidigt ställer den allt stramare offentliga ekonomin krav på yrkeshögskolorna inte minst vad gäller effektivitet och genomströmning. Detta måste beaktas då utbildningen utvecklas. Koncessionerna ger en bra grund för det arbetet, säger Haglund.

- Vissa särskilda områden och förslag föranledde debatt i slutskedet. Att utbildningen av sjukskötare i Borgå, i Laureas regi, fortsätter är viktigt för hela östra Nyland, liksom Centrias och Novias samarbete vid campuset i Jakobstad, konstaterar Haglund.

 

Statsrådet beviljade koncessionerna i dag på sitt sammanträde.

Author: