SFP-RKP | 03.10.2013
Konferensen var för riksdagsledamot Nauclérs del en fortsättning på hennes engagemang för kvinnliga rättigheter och att öka kvinnors egenmakt.

Pages