SFP-RKP | 07.11.2017
A statement from Stefan Wallin, Mats Löfström, Eva Biaudet and Anders Adlercreutz, Members of the Finnish parliament.
SFP-RKP | 31.10.2017
According to the Finnish Parliament’s Board of Vaccines chair, MP Veronica Rehn-Kivi (Swedish Parliamentary Group), the upsurge of antivaccination attitudes and misinformation regarding vaccines is troubling and may risk all that vaccines have achieved.
SFP-RKP | 26.09.2017
Members of parliament Stefan Wallin, Mats Löfström and Eva Biaudet have expressed their grave concern over the conflict between the Catalans and the Spanish parliament.
SFP-RKP | 08.02.2014
SFP presenterar sitt valprogram.
SFP-RKP | 06.02.2014
- EU är för viktigt för att sjabblas bort. Därför måste vi noggrant välja vilka frågor EU ska satsa på, säger Silja Borgarsdóttir Sandelin.
SFP-RKP | 20.01.2014
Riksdagsledamöterna Christina Gestrin och Thomas Blomqvist ser närtågtrafiken längs kustbanan som en livsviktig del av Västra Nyland och är mycket nöjda med ministeriets beslut att inte dra in närtågen till Ingå och Karis.
SFP - RKP | 20.01.2014
Hanna Backman (s. 1978) on RKP:N uusi Kemiönsaaren ja Paraisten toiminnankoordinaattori.
SFP-RKP | 20.01.2014
Nu borde man utreda möjligheterna att grunda en tvåspråkig nordisk skola i Helsingfors, föreslår Marcus Rantala.
SFP-RKP | 17.12.2013
Svenska folkpartiets ordförande, försvarsminister Carl Haglund är nöjd över dagens beslut i statsrådet att bevilja koncession till yrkeshögskolorna.
SFP-RKP | 17.12.2013
I dag lever var fjärde vuxen finländare ensam. I Helsingfors är ensamboende den vanligaste boendeformen. Antalet ensamboende ökar i rask takt. Trenden är ett faktum men frågan är om samhället är redo för det?

Pages