Egentliga Finland

Kretskansliet i Egentliga Finland

Google Map of Logarvaregatan 5

Som VD och utbildad diplomingenjör kommer Blomquists fokus i kampanjen att vara frågor som berör företagsamhet och regionens näringsliv.

Sveholm studerar för tredje året företagsekonomi på Yrkeshögskolan Novia i Åbo och har under året fungerat som vice ordförande för Noviums styrelse samt varit tutor- och internationellt ansvarig fö

- Med 30-års erfarenhet av kommunala förtroendeuppdrag och med en mångårig erfarenhet av ordförandeskap i bankstyrelse samt många förtroendeuppdrag inom lantbruksproducentrörelsen känner jag mig mo

Pages

Svensk Ungdom i Åboland

Kretsordförande: Marko Winter (marko.winter@sfp.fi040-1711905)
Vice ordförande: Regina Koskinen och Ghita Edmark

Styrelsen:
Joachim Hesthammer (ersättare John-Eric Sid)
Kurt Ekström (ersättare Staffan Sundström) 
Leif Byman (ersättare Jan Drugge)
Märta Marjamäki (ersättare Emilie Gardberg)
Jånna Koivunen (ersättare Nina Lindholm)
Janne Johansson (ersättare Rolf Schwartz)

 

Svensk Ungdom

Verksamhetsledare för Åboland: Anni Dahlén
anni.dahlen(at)su.fi
tel: 044-257 9743

Svensk Ungdom / RKP-nuoret

Övriga:

Assistent för riksdagsledamot Stefan Wallin
Anders Laurén
anders.lauren(at)riksdagen.fi
040-053 9342

SFP:s fullmäktigegrupp i Egentliga Finland 2013-2016:

Lorem ipsum

SFP:s förtroendevalda i Egentliga Finland 2013-2016:

Lorem ipsum

Partietskontor

Telefon (09) 693 070
Fax (09) 693 1968
Post nummer
Pl 430, 00101 Helsingfors
Adress
Simonkatu 8A, 00100 Helsingfors
info@sfp.fi