Då tankesmedjan Magma idag lanserar sin rapport om tvåspråkiga skolor bör vi fråga oss hur vi bäst tryggar vårt lands tvåspråkighet även i framtiden.