Nyheter

17.12.2018 | SFP-RKP

Enligt SFP:s ordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson uppfyller inte regeringens vårdreform regeringens egna målsättningar om att stävja ökningen av vårdkostnaderna.

15.12.2018 | SFP-RKP

Riksdagsledamöterna Mikaela Nylander och Anders Adlercreutz har lämnat in ett skriftligt spörsmål som gäller brandbestämmelserna i trähöghus.

15.12.2018 | SFP-RKP

Barnfattigdomen i Finland är idag ett växande problem trots att den allmänna inkomstnivån har stigit. Barnfattigdom är vanligast i familjer med endast en försörjare.

14.12.2018 | SFP-RKP

Idag står det klart att riksdagen inte beviljade de så kallade julklappspengarna till vaccinationsupplysning.

Partikansliet

Telefon (09) 693 070
PB 430, 00101 Helsingfors
Adress:
Simonsgatan 8 A, 00100 Helsingfors
info@sfp.fi