Nyheter

13.11.2018 | SFP-RKP

Enligt Europaparlamentariker Nils Torvalds spelar valet av Merkels efterträdare en stor roll i hur Europas framtid kommer att te sig.

13.11.2018 | SFP-RKP

Enligt Mats Löfström, Ålands riksdagsledamot och medlem i Svenska riksdagsgruppen, är Sannfinländarna fullt medvetna om att förslaget om att skära ner klumpsumman för Åland varken är lagligt eller möjligt.

13.11.2018 | SFP-RKP

De utvecklingspolitiska resultaten som Utrikesministeriet redogör för har försämrats kraftigt på grund av denna regerings dramatiska nedskärningar år 2016.

13.11.2018 | SFP-RKP

Personalbostäder och fortsatta löneförhöjningar vore en lösning för att locka arbetskraft inom småbarnspedagogik och vård till Helsingfors.

Partikansliet

Telefon (09) 693 070
PB 430, 00101 Helsingfors
Adress:
Simonsgatan 8 A, 00100 Helsingfors
info@sfp.fi