Nyheter

12.12.2018 | SFP-RKP

För ett år sedan i oktober omkom tre beväringar i olyckan i Raseborg och förra veckan dog en annan beväring i en olycka på självständighetsdagen.

12.12.2018 | SFP-RKP

Europaparlamentet har idag tagit stora steg framåt inom forskning och innovation genom att godkänna Horisont Europa - det europeiska programmet för forskning och innovation.

12.12.2018 | SFP-RKP

Riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi, SFP i Nyland, ställer sig till förfogande för en period till i riksdagen.

10.12.2018 | SFP-RKP

I ett beslut nu på måndagen (10.12) avgjorde EU-domstolen frågan om Storbritanniens rätt att stanna kvar i unionen. Enligt EU-rätt kan landet besluta sig för att stanna kvar i unionen utan de andra medlemsländernas godkännande.

Partikansliet

Telefon (09) 693 070
PB 430, 00101 Helsingfors
Adress:
Simonsgatan 8 A, 00100 Helsingfors
info@sfp.fi