Nyheter

20.11.2018 | SFP-RKP

Riksdagen behandlade idag första redogörelsen om idrottspolitik. Kulturutskottets representant Nylander höll Svenska riksdagsgruppens gruppanförande.

20.11.2018 | SFP-RKP

I dag den 20 november infaller barnkonventionens dag. Under hösten har flertalet illavarslande rapporter om barns och ungas välmående i Finland publicerats. Riksdagsledamöterna Thomas Blomqvist och Anders Adlercreutz ser med stor oro på utvecklingen.

20.11.2018 | SFP-RKP

Hur framtiden ser ut hänger på de förutsättningar vi ger de kommande generationerna. I enlighet med FN:s barnkonvention har alla barn rätt till ett gott liv. Något alltför många barn runt om i världen, och även i Finland, tyvärr inte har.

16.11.2018 | SFP-RKP

Den här veckan godkände Europaparlamentet ett initiativ som berör minimistandarder för minoriteter i EU.

Partikansliet

Telefon (09) 693 070
PB 430, 00101 Helsingfors
Adress:
Simonsgatan 8 A, 00100 Helsingfors
info@sfp.fi