Silja Borgarsdóttir Sandelin

Borgarsdóttir Sandelin: Utveckla Östersundom!

- En av de främsta orsakerna till att Helsingfors tvångsannekterade delar av Sibbo var behovet av mera byggnadsmark för huvudstaden. Tio år senare har fortfarande inga nya bostadsområden byggts – och planerna för att bygga sådana saknas. Jag kan inte annat än hålla med SFP:s dåvarande ministrar och säga att beslutet var misslyckat på många olika sätt, säger SFP:s vice ordförande Silja Borgarsdóttir Sandelin.

Borgarsdóttir Sandelin ställer upp för omval

- Vi har nyligen genomfört en valkampanj, men följande val står redan och knackar på dörren. Inspirationen som kommunalvalet bar med sig lever kvar. Jag känner mig taggad att jobba vidare för att trygga att SFP är representerat även i de framtida landskapen. Som vice ordförande för SFP är jag även själv beredd att kandidera i landskapsvalet, säger Borgarsdóttir Sandelin.

Nej till terminsavgifter!

Baktanken med Etlas förslag är att det anses effektivisera studierna och verksamheten.

- Etlas förslag är huvudlöst, speciellt i denna tid då studerande redan drabbats hårt av regeringens inbesparingsiver. Dessutom har internationella mätningar visat att Finlands utbildningsnivå inte är på lika hög nivå som tidigare. Terminsavgifter skulle inte vara lösningen på denna utveckling, säger SFP:s vice ordförande Silja Borgarsdóttir Sandelin.

Finland 100 år kan bättre

Nu behandlas ett nytt medborgarinitiativ i riksdagen med målsättningen att häva lagstiftningen om jämlikt äktenskap och göra äktenskapet till ett förbund enbart mellan man och kvinna. Lagutskottet föreslår att initiativet förkastas, men vill ändå att plenum tar ställning i frågan.

Adlercreutz, Borgarsdóttir Sandelin och Wulff SFP:s vice ordförande

Adlercreutz och Borgarsdóttir Sandelin ersätter Mikaela Björklund och Christina Dahlström, som inte ställde upp för återval.
Anders Adlercreutz är riksdagsledamot, Silja Borgarsdóttir Sandelin är ordförande för Svenska folkpartiets Helsingforskrets och Nicke Wulff, som första gången valdes till vice ordförande för SFP under förra årets partidag, är verksam i SFP i Åbos styrelse.

Uttalande från Svenska folkpartiet i Helsingfors kretsstyrelsemöte 6.6.2016

Kretsstyrelsen ger henne sitt varmaste stöd och ställer sig eniga bakom henne. Silja Borgarsdóttir Sandelin är, av de sittande kretsordförandena, den med längst erfarenhet av ett kretsordförandeskap och har en mångårig politisk karriär bakom sig. Helsingfors kretsstyrelse anser att det är av största vikt att Helsingfors som landets huvudstad även i fortsättningen är representerad i Svenska folkpartiets styrelse.

Silja Borgarsdóttir Sandelin vill bli SFP:s vice ordförande

- Min långa erfarenhet inom SFP och kännedom om våra regioner gör att jag har mycket att ge i partipresidiet, säger Silja Borgarsdóttir Sandelin.

Borgarsdóttir Sandelin har varit aktiv partimedlem på flera olika nivåer i ca tio år. Hon är både sekreterare i sin lokalavdelning och representerar Helsingfors krets i partistyrelsen. Hon har sedan 2009 kandiderat i fem olika val och är kommunalt förtroendevald i Helsingfors.

Borgarsdóttir Sandelin fortsätter leda SFP i Helsingfors

- Nationella nedskärningar och strama ekonomiska ramar lokalt gör att utbildningspolitiken är ett hett samtalsämne. Vi kan inte acceptera fler nedskärningar i utbildning. Utbildning är Finlands styrka och den kan vi inte tumma på – varken nationellt, regionalt eller lokalt, säger Silja Borgarsdóttir Sandelin.

Samtliga andra kretsordföranden i SFP har meddelat att de inte ställer upp för omval vilket gör att Borgarsdóttir Sandelin blir den kretsordförande med längst erfarenhet efter att de andra kretsarna har hållit sina årsmöten.

Pages

Subscribe to RSS - Silja Borgarsdóttir Sandelin