Thomas Blomqvist

HELSINGFORS: Trafikpolitiskt möte

Svenska folkpartiets moderater rf. arrangerar ett trafikpolitiskt möte på Handelsgillet, Kaserngatan 23, Helsingfors. Inledare är bl.a. riksdagsledamoten Thomas Blomqvist, medlem i tiksdagens trafikpolitiska utskott, statssekreteraren Marcus Rantala, fullmäktigeledamot och stadsstyrelsemedlem i Helsingfors, Björn Månsson och fullmäktigeledamoten Fred Granberg, fullmäktigeledamot och medlem i tekniska nämnden i Esbo.

Nylund, Blomqvist: Fullkomligt oetiskt förstöra mat

- Stöd ska utbetalas som kompensation för sänkta priser, men det är djupt oetiskt att betala stöd för att livsmedel förstörs, säger SFP-duon Mats Nylund och Thomas Blomqvist.

På måndagen meddelade EU-kommissionen om det första stödpaketet till livsmedelsindustrin på grund av Rysslands importförbud. 125 miljoner euro utbetalas till odlare av tomater, gurkor, morötter, äpplen och svampar. På jord- och skogsbruksministeriet bekräftar man att stödet förutsätter att maten förstörs.

En ny järnväg mellan Åbo och Helsingfors är orealistisk

EU har startat ett trafikprojekt och reserverat ca 26 miljarder euro för att utveckla stambansnätet i Europa, vilket är viktigt. Tågförbindelsen mellan Åbo och Helsingfors är en del av den europiska stambanan. Det finns dock inte hållbara motiveringar för att bygga en ny järnväg mellan Åbo och Helsingfors och framförallt har vi inte råd med det, anser riksdagsledamot Thomas Blomqvist. De pengar som man kan få från EU ska användas för att förbättra kustbanan.

Närtågen till Karis och Ingå räddade

- Goda förbindelser är en förutsättning för att kunna bo, arbeta och verka i Västra Nyland. Området har över 100 000 invånare varav tusentals arbetar inom metropolområdet. Y-tågen är viktig länk mellan landsbygd och stad och ministeriets beslut visar att man värdesätter och vill satsa på en fungerande lokaltrafik i Västnyland, säger riksdagsledamot Thomas Blomqvist.

Gestrin och Blomqvist har tidigare såväl i egenskap av riksdagsledamöter som kommunala beslutsfattare motsatt sig förslaget och beslutet visar att enträget lobbande verkligen kan ge resultat.

Pages

Subscribe to RSS - Thomas Blomqvist