Nyland

Nylander ny ordförande för Nylands fiskarförbund

Nylander efterträder riksdagsledamot Christina Gestrin, som inte ställde upp för omval.

- De flesta finländare äter gärna inhemsk fisk. För att detta ska lyckas måste vi stärka yrkesfiskarnas förutsättningar att utöva sitt yrke. Det krävs en ständig intressebevakning för att också yrkesfiskarnas intressen ska beaktas vid beslutsfattandet, säger Nylander.

Nylander fungerar också som ordförande för nationella skärgårdsdelegationen och påtalar att uppdragen på ett ypperligt sätt stöder varandra.

Kankkonen: Finland behöver inte skyttegravar utan broar

En del av den politiska retoriken signalerar just nu en vilja att söka konfrontation och polarisering. Det bådar inte gott för valkampanjen eller för de kommande regeringsförhandlingarna. Det framhöll Stig Kankkonen då han på onsdagen i Esbo öppnade sin riksdagsvalskampanj.

– Det Finland behöver är inte fler och djupare skyttegravar utan fler och bredare broar, underströk Kankkonen.

Han påminde om att både forskare och erfarna politiker varnat för en fortsättning av den politik som lett till en stel administration och snuttifierat beslutsfattande.

SFP i Nyland nominerade riksdagsvalskandidater

Svenska folkpartiet i Nyland har på sitt extra kretsmöte i Borgå
30.10.2014 nominerat följande kandidater till riksdagsvalet:

Anna Aintila, tandläkare, Kyrkslätt
Elin Blomqvist, tradenomstuderande, Borgå
Nina af Hällström, pol.mag., verksamhetsledare, Esbo
Mikael Jern, agronom, jordbrukare, Esbo
Christel Liljeström, riksdagssekreterare, Sibbo
Stina Lindgård, kyrkoherde, Borgå
Cosmo Mether, politices studerande, Lovisa
Björn Sundqvist, disponent, Borgå

Tidigarelägg språkundervisningen för skolelever

Att påbörja inlärningen av det andra inhemska språket i ett tidigare skede ökar integrationen mellan svensk- och finskspråkiga. På en tvåspråkig ort har barnen nytta av att kunna det andra inhemska språket eftersom det bland annat underlättar möjligheterna att delta i fritidsaktiviteter.
Svenska folkpartiet i Nyland uppmuntrar kommuner att tidigarelägga språkundervisningen för skolelever.

Närtågen till Karis och Ingå räddade

- Goda förbindelser är en förutsättning för att kunna bo, arbeta och verka i Västra Nyland. Området har över 100 000 invånare varav tusentals arbetar inom metropolområdet. Y-tågen är viktig länk mellan landsbygd och stad och ministeriets beslut visar att man värdesätter och vill satsa på en fungerande lokaltrafik i Västnyland, säger riksdagsledamot Thomas Blomqvist.

Gestrin och Blomqvist har tidigare såväl i egenskap av riksdagsledamöter som kommunala beslutsfattare motsatt sig förslaget och beslutet visar att enträget lobbande verkligen kan ge resultat.

Pages

Subscribe to RSS - Nyland