Nyland

Oacceptabelt med svensk morgontidning på eftermiddagen

- Det är oacceptabelt att de som prenumererar på svenskspråkiga dagstidningar riskerar få sin tidning på eftermiddagen, medan de som prenumererar på en finskspråkig dagstidning kan ta del av nyheterna genast på morgonen, säger de nyländska riksdagsledamöterna Mikaela Nylander och Thomas Blomqvist.

Lagstiftningen som reglerar Postens verksamhet innehåller inga bestämmelser om att utdelningen av dagstidningar utgör Postens kärnverksamhet. Posten borde ändå fundera på nya lösningar som tryggar alla prenumeranters likvärdiga tillgång till morgontidningen.

Heijnsbroek-Wirén leder SFP i Nyland

Hennes motkandidat var Elin Blomqvist. Heijnsbroek-Wirén efterträder Anders Walls, som inte ställde upp för omval.

Valet ägde rum under Svenska folkpartiet i Nylands kretsmöte i Grankulla. Rösterna föll 52-42 till Heijnsbroek-Wiréns fördel.

- Nyländska kretsen ska engageras i att föra partiets politik framåt utgående från det partiprogram som partidagen fastställer i Åbo i sommar, säger Heijnsbroek-Wirén genast efter valet.

- Kretsen ska också stöda förtroendevalda i kommunerna med diskussion, utbildning och information inför de kommande reformerna.

SFP i Nyland: Y-tåget en viktig kommunikationslänk för hela Västra Nyland

Den 15.9 meddelade Kommunikationsministeriet och VR-Group Ab om ändringar i inköp av tågtrafik som sker i mars 2016. I dessa förändringar ingår bl.a. slopandet av Y-tåget mellan Helsingfors och Karis, nedläggningen av Ingå och Sjundeå stationer samt minskandet av tågturer sträckan Hangö-Karis med fyra turer per vecka.

Anders Adlercreutz, Niklas Grönroos och Diana Nyberg Lindholm: Bara genom arbete räddas Finlands välfärd.

Bara genom arbete räddas Finlands välfärd.
 
Riksdagskandidaterna och företagarna Anders Adlercreutz, Niklas Grönroos och Diana Nyberg Lindholm diskuterade de utmaningar företagare står inför på ett seminarium i Karis.
 
Vårt samhälle har förändrats, numera är det inte storföretagen som står för de nya arbetsplatserna, utan små och medelstora företag. Människor byter både bransch och många växlar mellan att vara företagare och löntagare mycket mer än tidigare.
 

Pages

Subscribe to RSS - Nyland