Nils Torvalds

Torvalds: Dags följa Danmarks exempel i skarvfrågan

Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP) ställde i juli ett skriftligt spörsmål till EU-kommissionen angående skarven. I Kommissionens svar från förra veckan sägs det tydligt att medlemsländerna redan fullt ut kan använda de möjligheter till undantag som finns och att Kommissionen uppmuntrar medlemsländerna att använda den flexibilitet som finns i de utarbetade riktlinjerna.

Klara beslut behövs i flyktingfrågan

- Vi står inför en omfattande mänsklig katastrof i området öster om Medelhavet. Därför är det också mer än sannolikt att vi under de närmaste åren kommer att uppleva hur människor i stor nöd knackar och bankar på Europas dörr för att kunna överleva, konstaterar Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP).

I Strasbourg samlas Europaparlamentet för plenum denna vecka. På onsdag håller Kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker sitt State of the Union-tal efterföljt av en debatt om flyktingsituationen.

Torvalds: Rådet står inte för europeiska värden

I november 2014 lanserade kommissionen en investeringsplan för Europa (Juncker-planen). Som en första del av investeringsplanen har Europaparlamentet idag godkänt Europeiska fonden för strategiska investeringar (EFSI), även kallad Juncker-fonden. EFSI ska hjälpa Europa ur den rådande investeringssvackan genom att vara en ambitiös fond som skapar ett produktivt investeringsklimat inom EU. Investeringsklimatet ska förbättras med slutförande av bland annat energiunionen, digitala inremarknaden och kapitalmarknadsunionen.

Skatteflykten är omoralisk

Europaparlamentet kommer idag kl. 16.00, finsk tid, att rösta att EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker blixtinkallas till parlamentet för att förklara Luxemburgs fördelaktiga skatteavtal med storföretag. Avtalen har gjorts medan Juncker var statsminister i Luxemburg.

Solidaritet behövs också för mjölkproducenterna

- Efter att EU införde sanktioner mot Ryssland till följd av krisen i Ukraina, har Ryssland svarat med att sätta upp importförbud av vissa jordbruksprodukter från Europa. I Finland påverkar importförbudet främst mejerisektorn. EU har redan stött frukt- och grönsaksodlare som lidit av ryska importförbudet genom EU:s jordbrukskrisfond. Vår mejerisektor har påverkats minst lika mycket och det är därför viktigt att också våra länder längre norrut behandlas lika, säger Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP).

Pages

Subscribe to RSS - Nils Torvalds