Nils Torvalds

ÖSTERBOTTEN: Träffpunkt Torvalds på 23:an

Välkommen till Träffpunkt Torvalds på 23:an vid Rådhusgatan 23 (Folkhälsankvarteret) i Vasa

Vi fortsätter med Träffpunkt 23:an, en annorlunda träff med inspirerande berättelser och diskussioner över en ”efter jobbet dryck med tilltugg” för dig och andra deltagare.
Europaparlamentariker Nils Torvalds börjar med en allmän översikt och sedan finns det gott om tid för frågor och diskussion

Torvalds och Biaudet: Migrationssatsningarna är välkomna men otillräckliga

Europaparlamentets budgetutskott godkände i måndags ett budgetpaket för migration på sammanlagt 401,3 miljoner euro. Paketet, som bland annat innehåller tilläggsresurser för EU:s asyl-, migrations- och integrationsfond, förväntas godkännas på Europaparlamentets minisession i Bryssel idag, onsdag.

Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP) stöder paketet men efterlyser att balansera resurserna så att tilläggsresurserna används för att hjälpa flyktingar här och utanför EU hellre än stora investeringar i gränsövervakningskapacitet och returnering av asylsökare.

Torvalds: Lokala myndigheter kör över den enskilda människans rättigheter

- Vi kan inte fortsätta som det är nu. Nu kör lokala myndigheter över den enskilda människans rättigheter till sin egen mark med hänvisning till Natura 2000 och annan fredning, menar Europaparlamentariker Nils Torvalds.

Torvalds diskuterade framtidens miljöförvaltning med Forststyrelsens VD Esa Härmälä och styrelsemedlem Ari Isosalo från Intresseföreningen för en levande skärgård på ett seminarium i Helsingfors idag.

Torvalds: Dags följa Danmarks exempel i skarvfrågan

Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP) ställde i juli ett skriftligt spörsmål till EU-kommissionen angående skarven. I Kommissionens svar från förra veckan sägs det tydligt att medlemsländerna redan fullt ut kan använda de möjligheter till undantag som finns och att Kommissionen uppmuntrar medlemsländerna att använda den flexibilitet som finns i de utarbetade riktlinjerna.

Klara beslut behövs i flyktingfrågan

- Vi står inför en omfattande mänsklig katastrof i området öster om Medelhavet. Därför är det också mer än sannolikt att vi under de närmaste åren kommer att uppleva hur människor i stor nöd knackar och bankar på Europas dörr för att kunna överleva, konstaterar Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP).

I Strasbourg samlas Europaparlamentet för plenum denna vecka. På onsdag håller Kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker sitt State of the Union-tal efterföljt av en debatt om flyktingsituationen.

Torvalds: Rådet står inte för europeiska värden

I november 2014 lanserade kommissionen en investeringsplan för Europa (Juncker-planen). Som en första del av investeringsplanen har Europaparlamentet idag godkänt Europeiska fonden för strategiska investeringar (EFSI), även kallad Juncker-fonden. EFSI ska hjälpa Europa ur den rådande investeringssvackan genom att vara en ambitiös fond som skapar ett produktivt investeringsklimat inom EU. Investeringsklimatet ska förbättras med slutförande av bland annat energiunionen, digitala inremarknaden och kapitalmarknadsunionen.

Pages

Subscribe to RSS - Nils Torvalds