Nils Torvalds

EFSI-fonden är ett bra verktyg för att få fart på EU:s industrihjul

Europaparlamentariker Nils Torvalds ser EFSI som ett bra verktyg för EU att skapa förutsättningar för investeringar då den dessutom bevakar små- och medelstora industriers intressen.

- EFSI-projekten som godkänns ska ha ett större europeiskt mervärde och en högre högriskprofil än vanliga Europeisk Investeringsbankens (EIB) projekt. I det här hänseendet måste kvaliteten på projekten ännu förbättras, konstaterar Torvalds.

Torvalds utreder Panama-pappren

Nils Torvalds (SFP / ALDE) har av den liberala ALDE-gruppen utsetts till suppleant i kommittén.

- Det känns oerhört hedrande att få förtroendet att vara med i utredningen kring Panama-pappren. Avslöjandena har än en gång visat vilken omfattning problemet med skatteflykt har. Det värsta är att jag tror att vi ännu bara skrapat på ytan, säger Torvalds.

Skattefrågor är nationell behörighet men Torvalds betonar ändå vikten av att EU agerar.

Torvalds: Finland bör ha en aktiv roll i förhandlingarna om djuphavsfisket

Just nu trycker EU:s råd nämligen på för att begränsa lagens omfattning.

- Vi måste få till en fungerande lagstiftning för djuphavsfisket. Jag uppmanar regeringen och minister Tiilikainen (C) att vara aktiv i rådsförhandlingarna. Vi kan inte stilla se på medan Spaniens och Frankrikes nationella egenintresse styr riktningen på EU:s beslut. Finlands regering har ett ansvar att vara med och driva EU:s politik, säger Torvalds.

Torvalds stöder ALDE-gruppens åtgärdsplan för flyktingkrisen

- Situationen förvärras dag för dag. Medlemsländerna stänger sina gränser, sätter upp nationella kvoter och tävlar om vem som kan erbjuda sämsta möjliga situationen för - och det här borde alla vid det här laget förstå - våra medmänniskor. Att leka het potatis med människoliv är oacceptabelt. Därför är jag glad över att den liberala gruppen kommit med konkreta förslag på åtgärder som måste fattas nu och inte nästa år, säger Torvalds.

Pages

Subscribe to RSS - Nils Torvalds