Nils Torvalds

Bönderna ska inte ensamma stå för EU:s utrikespolitik!

- De finska och baltiska mjölkproducenterna har lidit speciellt mycket av det ryska importförbudet av en del livsmedelsprodukter. Kommissionen har presenterat ett förslag för att underlätta mjölkproducenterna, men större fokus borde läggas på importförbudet som grund för fördelning av riktat stöd. Detta eftersom producenterna lider på grund av ett utrikespolitiskt beslut, utöver marknadens svängar, säger Torvalds.

EU behöver gå stärkt ur krisen!

Europaparlamentet enades om en resolution som poängterar vikten av att processen nu snabbt går vidare. SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson och europaparlamentariker Nils Torvalds diskuterade frågan i Bryssel idag.

- Storbritanniens folk uttryckte i torsdagens folkomröstning en vilja att lämna den Europeiska Unionen. Det är ett beslut vi verkligen beklagar. Nu måste vi blicka framåt och hitta en så bra lösning som möjligt för alla inblandade parter, säger Henriksson.

EFSI-fonden är ett bra verktyg för att få fart på EU:s industrihjul

Europaparlamentariker Nils Torvalds ser EFSI som ett bra verktyg för EU att skapa förutsättningar för investeringar då den dessutom bevakar små- och medelstora industriers intressen.

- EFSI-projekten som godkänns ska ha ett större europeiskt mervärde och en högre högriskprofil än vanliga Europeisk Investeringsbankens (EIB) projekt. I det här hänseendet måste kvaliteten på projekten ännu förbättras, konstaterar Torvalds.

Torvalds utreder Panama-pappren

Nils Torvalds (SFP / ALDE) har av den liberala ALDE-gruppen utsetts till suppleant i kommittén.

- Det känns oerhört hedrande att få förtroendet att vara med i utredningen kring Panama-pappren. Avslöjandena har än en gång visat vilken omfattning problemet med skatteflykt har. Det värsta är att jag tror att vi ännu bara skrapat på ytan, säger Torvalds.

Skattefrågor är nationell behörighet men Torvalds betonar ändå vikten av att EU agerar.

Torvalds: Finland bör ha en aktiv roll i förhandlingarna om djuphavsfisket

Just nu trycker EU:s råd nämligen på för att begränsa lagens omfattning.

- Vi måste få till en fungerande lagstiftning för djuphavsfisket. Jag uppmanar regeringen och minister Tiilikainen (C) att vara aktiv i rådsförhandlingarna. Vi kan inte stilla se på medan Spaniens och Frankrikes nationella egenintresse styr riktningen på EU:s beslut. Finlands regering har ett ansvar att vara med och driva EU:s politik, säger Torvalds.

Pages

Subscribe to RSS - Nils Torvalds