Nils Torvalds

Torvalds: Förutsättningarna för finsk bioenergi är tryggade

– Slutresultatet som preliminärt har godkänts i förhandlingarna och nu godkändes av utskottet håller fortfarande en tillräckligt hög ambitionsnivå. Även om vi i Finland är rätt så bra på att använda förnyelsebar energi, är vi inte det på en europeisk eller global nivå. Det är alltså främst klimatet som tackar för detta slutresultat. EU kommer helt enkelt att ha tuffare regler för att uppnå våra klimatmål när det här direktivet träder i kraft, säger europaparlamentariker Nils Torvalds.

Torvalds ställer upp för omval i Europarlamentsvalet 2019

Under sitt partidagstal den 26 maj 2018 på SFP:s partidag i Uleåborg meddelade Europaparlamentariker Nils Torvalds att han kommer att ställa upp för omval i det kommande Europaparlamentsvalet i maj 2019.

Torvalds som varit ledamot i Europaparlamentet sedan 2012, motiverade sitt val för att kandidera igen med det att uppdraget i parlamentet är så intressant och utmanande att det är för svårt att lägga av efter en och en halv mandatperiod.

Vilken är regeringens EU-politik?

På en presskonferens den 14.2 konstaterade kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker och kommissionär Gunther Oettinger att EU behöver en stabil budget. De presenterade också stora satsningar inför den uppkommande fleråriga budgetramen: på säkerhet och försvar, motverkandet av klimatförändringen och som ett konkret exempel utökade medel för EU:s Erasmus samt utbytesprogrammet för att öka på internationaliseringen och mobiliteten bland unga.

Dags att avskaffa klockjusteringen!

Resolutionen godkändes med 384 röster för och 153 röster mot, 12 valde att lägga ner sin röst.

Torvalds som har drivit på frågan sedan förra hösten välkomnar resultatet.
– Att vi nu genom denna åsiktsyttring sätter press på kommissionen för att komma upp med en ändring är mycket bra. EU-direktivet som idag tvingar medlemsstaterna att justera klockan två gånger per år känns förlegat. Det finns tydliga hälsofördelar med att avskaffa klockjusteringen och det är hög tid att man på EU-nivå ser över det, säger Torvalds.

Pages

Subscribe to RSS - Nils Torvalds