Nils Torvalds

Vilken är regeringens EU-politik?

På en presskonferens den 14.2 konstaterade kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker och kommissionär Gunther Oettinger att EU behöver en stabil budget. De presenterade också stora satsningar inför den uppkommande fleråriga budgetramen: på säkerhet och försvar, motverkandet av klimatförändringen och som ett konkret exempel utökade medel för EU:s Erasmus samt utbytesprogrammet för att öka på internationaliseringen och mobiliteten bland unga.

Dags att avskaffa klockjusteringen!

Resolutionen godkändes med 384 röster för och 153 röster mot, 12 valde att lägga ner sin röst.

Torvalds som har drivit på frågan sedan förra hösten välkomnar resultatet.
– Att vi nu genom denna åsiktsyttring sätter press på kommissionen för att komma upp med en ändring är mycket bra. EU-direktivet som idag tvingar medlemsstaterna att justera klockan två gånger per år känns förlegat. Det finns tydliga hälsofördelar med att avskaffa klockjusteringen och det är hög tid att man på EU-nivå ser över det, säger Torvalds.

Pages

Subscribe to RSS - Nils Torvalds