SFP - RKP

Gunvor Brettschneider vill bevara Lappviken

- Då och då väcks debatt om värdefulla byggnader i Helsingfors som håller på att förfalla. Tyvärr leder debatten sällan till konkreta åtgärder, säger Brettschneider.

- Då bilder på förfallet i Lappvikens sjukhus publiceras i tidningspressen utlovas åtgärder och utredningar för att förfallet inte skall fortsätta. Tyvärr har inte några konkreta planer för framtiden och bevarandet av till exempel Lappvikens sjukhus inte presenterats.

Motionen nämner även Maria sjukhus, Drumsö gård och Mejlans sjukhus som värdefulla hus som bör bevaras.

Hanna Backman ny verksamhetskoordinator

Backman arbetar nu som kommunikationsexpert. Backman har en gedigen erfarenhet av SFP både som förtroendevald och som tjänsteman. Som medlem i Kimitoöns kommunstyrelse har Backman också en god insikt i aktuella kommunala frågor.

- Speciellt för Kimitoön och Pargas är, att det positiva arbete som SFP:arna gör för kommunen sällan syns tydligt utåt. Mina uppgifter som verksamhetskoordinator är att vara ett politiskt bollplank för våra beslutsfattare, att stöda informationen och att samla samhällsintresserade till diskussion - även utanför SFP-sfären, säger Backman.

Pages

Subscribe to RSS - SFP - RKP