SFP - RKP

Nylander: Skatteförvaltningens kundservice bör tryggas

Enligt uppgifter i offentligheten är bl.a. kundserviceställena i Pargas och Karleby i farozonen. Planerna hänför sig till Kundservice 2014-projektet, vars syfte är att skapa gemensamma kundserviceställen för den offentliga förvaltningen. Servicen ska i framtiden allt mer ges per telefon, genom digitala tjänster eller på distans av en tjänsteman genom en video.

Bra med samsyn om Brages pressarkiv

Svenska riksdagsgruppens ordförande Mikaela Nylander hade hoppats på mer konkreta besked av ministeriet för att trygga framtiden Brages Pressarkiv. Undervisningsminister Krista Kiuru (SDP) har i dag svarat på SFP-duon Lars Erik Gästgivars och Nylanders skriftliga spörsmål. I spörsmålet som lämnades in i januari vill man veta hur regeringen motiverar de radikala nedskärningar av statsbidraget till pressarkivet och hur pressarkivets framtid ska kunna garanteras.

Haglund vill fortsätta leda SFP

Haglund valdes till partiordförande för två år sedan. SFP samlas till partidag i Hangö i maj.

- Det senaste två åren har varit de mest krävande men samtidigt mest intressanta åren i mitt liv. Det är givande att få leda ett framtidsinriktat parti som vill bära ansvar också i svårare tider. Vi är med och förnyar Finland, vilket är en förutsättning för att rädda välfärden, konstaterar Haglund.

Vänsterns populism förbryllar

Vänsterförbundet ordnade presskonferens den 12 februari med ordförande och kulturminister Paavo Arhinmäki, och Jonas Sjöstedt, ordförande för vänsterpartiet i Sverige. I medierapporteringen har Sjöstedts kraftiga kritik mot EU kommissionen, och speciellt kommissionär Olli Rehn fått stort utrymme.

Orsaken till krisen inom Euroområdet är den att regeringar agerat oärligt och lånat mera pengar än man han råd att betala tillbaka. Genomkorrupta politiska system, som det i Grekland, är också en orsak, dessutom i många fall uppbyggda av Sjöstedts partivänner.

Pages

Subscribe to RSS - SFP - RKP