SFP - RKP

Gestrin: Kustnära yrkesfisket är miljövänligt

Under de senaste åren har en aggressiv debatt om fisket blossat upp. Yrkesfiskarna har blivit utskällda och hårt åtgångna, framförallt för laxfisket i Östersjön. Samtidigt har det omfattande fritidsfisket av lax lämnats utanför hela debatten. WWF har nu kommit ut med en ny konsumentguide. Fortfarande är den vilda laxen rödlistad och den fettfenklippta laxen på den gula listan. Största delen av alla inhemska kommersiella arter är på den gröna listan eller gula listan.

Mats Nylund kräver strängare villkor för utländsk mat

– I Finland kan vi vara stolta över att våra livsmedel hör till de säkraste i världen. Smittämnen förekommer ytterst sällan i vår mat, och i de flesta fall så härrör sig smittan från utlandet, konstaterar Nylund.

För producenterna betyder den höga livsmedelssäkerheten även höga kostnader. Nylund anser att man borde minska på byråkratin och kostnaderna för producenterna, utan att äventyra konsumenternas livsmedelssäkerhet.

Torvalds: Penningtvättsdirektivet bör förbättras

- Målsättningen i direktivet är bra. Dock har man i all iver gått för långt och glömt bort de praktiska krav som finns. Speciellt ur ett finländskt perspektiv finns det nu i parlamentets text ett problem som i värsta fall slår oproportionellt hårt mot de finska penningautomatspelen och inkomsterna till allmännyttig verksamhet som fås genom dem, säger Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP).

Henriksson: Stryp inte företagens möjligheter att växa!

Producerande, exporterande och sysselsättande företag är en förutsättning för att vi ska ha någon välfärd att fördela, och tillika hållbar utveckling att koordinera. Det ska löna sig att bli företagare och existerande företag ska kunna växa och utvecklas, sa Svenska folkpartiets vice ordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson vid EU-kandidaten Christina Gestrins miljöteknologiseminarium i Korsholm idag.

Henriksson vill fortsätta som vice ordförande för SFP

- Jag har varit vice ordförande för SFP i fyra år och upplever att det är ett viktigt uppdrag som jag gärna satsar på. Jag vill vara med och utveckla vår folkrörelse såväl på fältet, inom partiet, i riksdagsgruppen och som minister, konstaterar Henriksson.

- Vi står inför ett EU-val i vår och ett riksdagsval om ett år. Båda valen är oerhört viktiga för Svenska folkpartiet och det tvåspråkiga Finland. Därför vill jag tillsammans med partiordförande Carl Haglund och övriga aktiva vara med och vinna dessa val, säger Henriksson.

Våldet mot kvinnor måste stoppas!

- Var tredje kvinna i Finland utsätts för våld i sitt hem. Finland hör därmed till de Europeiska länder där det förekommer mest våld mot kvinnor. Vi måste få till stånd en attitydförändring och minska på våldet mot kvinnor, säger Svenska folkpartiets vice ordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson på internationella kvinnodagen.

Österbotten är ett gott exempel för hela Europa

- Det är dags för EU att blicka framåt och främja skapandet av nya jobb. Därför är det positivt att man i år firar familjejordbrukets år i EU. Närproducerad mat och lokala energilösningar skapar lokala arbetsplatser samtidigt som det bidrar till att förbättra hela EU:s ekonomi, konstaterar riksdagsledamot Christina Gestrin, som kandiderar i Europaparlamentsvalet för SFP. Gestrin är imponerad av Österbottens framgångsrika satsning på lokala energilösningar och närproducerad mat.

Pages

Subscribe to RSS - SFP - RKP