SFP - RKP

En strålande nominering

SFP:s partisekreterae Johan Johansson säger att intresset för att kandidera i årets EU-val har varit klart större än inför de tidigare EU-valen. Detta har lett till att många som har meddelat om intresse att kandidera inte har kunna tas med på den slutliga listan.

- Kandidatlistan har en god köns-, ålders- och regionalfördelning och fram för allt finns det mycket politisk erfarenhet och kunskap bland kandidaterna. Få partier, om ens något annat parti, kan uppvisa en lika imponerande kandidatbukett som SFP, säger Johansson.

SFP: Regeringen kan fortsätta

SFP:s partistyrelse anser att ramuppgörelsen är nödvändig. Finlands skuldsättning kan inte fortsätta och vi bör bära ansvar för framtiden och framtida generationer, konstaterade partistyrelsen. Partistyrelsen noterade speciellt att regeringens strukturella åtgärder bär frukt. Enligt SFP:s partistyrelse har de fem partierna som nu ingår i regeringen goda förutsättningar att fortsätta arbetet för Finlands framtid.

Organisera vårdområden i mindre nämnder

Riksdagspartierna har presenterat ett förslag till social- och hälsovårdsreform. Hälso-, sjuk- och socialvården ska arrangeras i fem enorma vårdområden. I förslaget ingår Nyland i Helsingfors vårdområde med sammanlagt närmare 1,9 miljoner invånare. SFP i Nyland anser det ytterst viktigt att trygga och utveckla den svenska servicen i vårdreformen. De stora vårdområdena, som fungerar enligt samkommunsmodell, kunde organiseras i mindre nämnder. Dessa nämnder borde väljas enligt det lokala valresultatet.

Trovärdigheten krävde detta rambeslut

- Nedskärningen i barnbidraget är det som smärtar mest, men vi visste att balanseringen av ekonomin kräver åtgärder som känns hos alla samhällsgrupper. Att ensamförsörjartillägget inte rörs när det gäller barnbidraget visar att regeringen sökt socialt rättvisa lösningar. Det säger gruppordförande Mikaela Nylander (SFP) i en färsk kommentar efter att regeringen sent på tisdagen har enats om budgetramarna.

Att barnbidragen inte har varit förmål för nedskärningar sedan krisen i början av 1990-talet visar hur allvarligt det ekonomiska läget nu är.

Regeringen bär ansvar

Svenska folkpartiets ordförande, försvarsminister, Carl Haglund är nöjd med att regeringen fattat beslut om en ambitiös helhet för att råda bot på de dåliga offentliga finanserna i vårt land. Samtidigt beklagar Haglund vänsterförbundets utträde ur regeringen.

Samförstånd om beredning av social- och hälsovården

Ansvaret för social- och hälsovården föreslås i framtiden fördelas mellan fem starka vårdområden.

- SFP har under hela processen sökt hållbara lösningar för att garantera invånarnas rätt till en högklassig social-, hälso- och sjukvård. Den ursprungliga modellen hade tydliga grundlagsenliga problem varför det var nödvändigt att söka en ny modell. Så kommenterar Svenska folkpartiets ordförande, försvarsminister Carl Haglund förslaget.

SFP i Nyland höll årsmöte

Svenska folkpartiet i Nyland antog två resolutioner på sitt årsmöte 18/3 i Sjundeå. Resolutionerna handlade om skärgårdsstödet och Kårkulla samkommun. Mötet valde också en ny kretsstyrelse.

Resolution om skärgårdsstödet

I det preliminära utkastet till regeringsproposition för det förnyade statsandelssystemet som beräknas träda i kraft den 1 januari 2015 föreslås att kommuner med skärgårdsandel (35 st) inte längre ska få skärgårdstillägg. Också det tillägg som betalas till skärgårdskommuner (8 st) föreslås skäras ned.

EU-kandidat Mia Heijnbroek-Wirén besöker hamnen i Hangö.

 - De finländska hamnarna är i en mycket viktig position för vår utrikeshandel och deras verksamhetsmöjligheter bör prioriteras så att det gynnar konkurrenskraften för vår industri. De kommunala hamnarna bolagiseras på grund av EU:s principer för konkurrensneutralitet. Heijnsbroek-Wiréns hemstad Lovisa är liksom Hangö en hamnstad och nu mitt i processen av bolagisering. Det är en av orsakerna till att hon på onsdagen i benägenhet av ordförande i Närings- och utvecklingssektionen i Lovisa vill besöka hamnen.

Kvinnojouren fick donation av Henriksson

Jag är väldigt glad över att idag ha kunnat överräcka en donation om 5.020 € till Kvinnojouren i Jakobstad, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson.

I samband med min 50 års dag, valde jag att stöda det viktiga arbete som Kvinnojouren i Jakobstad gör, genom att låta personer och organisationer som så ville, uppvakta med stöd till Kvinnojouren eller det anrika Pedersöre tingshus.

Pages

Subscribe to RSS - SFP - RKP