Nordiska rådet

Självklart att finska språkets ställning ska stärkas i Nordiska rådet

- Jag har själv ingen roll i Nordiska rådet och har inte varit informerad om detta. Som Ålands riksdagsledamot vill jag ändå betona att jag inte förstår beslutet och att jag tar avstånd från det. För mig är det självklart att finska språkets ställning stärks i Nordiska rådet och jag står helt bakom den finländska delegationens linje, säger Löfström.

- Jag vill också understryka att det här inte är något åländskt beslut och att jag därför hoppas att det här inte ska påverka bilden av Åland i riket.

Tanken om ett nordiskt medborgarskap lever

- Den nordiska dimensionen kan, och bör, ytterligare stärkas. Därför är också det nordiska medborgarskapets tid nu, säger SFP:s partiordförande och riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson.

Henriksson, som också är medlem i Nordiska Rådet, har idag kämpat för att föra vidare frågan om ett nordiskt medborgarskap. Nordiska Rådet samlades idag i Oslo och en av de hetaste frågorna på agendan var huruvida medlemsförslaget om nordiskt medborgarskap skulle föras vidare, och i så fall hur.

Henriksson vill se Lundberg som Nordiska Rådets president

Lundberg är ledamot i Ålands lagting och fungerade som talman åren 2011-2015. Hon är ordförande för Mittengruppen i Nordiska Rådet och har även tidigare lång erfarenhet av nordiskt samarbete.

- Jag gläder mig varmt åt att få vara med och föreslå Britt Lundberg till president för Nordiska Rådet. Hon har en gedigen erfarenhet av nordiskt samarbete och har de egenskaper som behövs för att leda Nordiska Rådet på ett framgångsrikt sätt, säger Anna-Maja Henriksson, riksdagsledamot och partiordförande för Svenska folkpartiet samt medlem av Nordiska Rådet.

Subscribe to RSS - Nordiska rådet