Veronica Hertzberg

Helsingfors: Veronica Hertzberg vill bli ordförande för SFP i Helsingfors

Pressmeddelande SFP i Helsingfors 11.8.2016

Veronica Hertzberg har varit aktiv partimedlem flera år. I dag är hon, bland annat, styrelseordförande för Kårkulla samkommun, ordförande för utbildningsnämndens svenska sektion och II ersättare i Helsingfors stadsfullmäktige.

 - Jag är hedrad av att många bett mig kandidera till posten som ordförande för Svenska folkpartiet i Helsingfors och ställer mig ivrigt till förfogande. Som infödd helsingforsare och medlem i SFP:s fullmäktigegrupp har jag en gedigen kunskap och erfarenhet om hela Helsingfors, säger Veronica Hertzberg. 

Pages

Subscribe to RSS - Veronica Hertzberg