Vasa

Henriksson: Nolltolerans för sexuella trakasserier i skolan

− Det är viktigt att eleverna vågar tala ut, varje fall måste utredas vart för sig till grunden, säger Anna-Maja Henriksson.

Att frågan utreds ordentligt är också viktigt med tanke på de utpekades rättssäkerhet. Henriksson anser det viktigt att den medvetenhet som kom i kölvattnet av #metoo-kampanjen får ringar på vattnet.

− Det måste bli en nolltolerans mot sexuella trakasserier. Det gäller i skolan, på arbetsplatser, vid sportanläggningar och i kulturlivet. Hela samhället måste vakna upp inför det här problemet, säger Henriksson.

VASA | Vasa centralsjukhus förbereds för landskapsreformen

Nya hus uppförs på Vasa centralsjukhus område. Just nu färdigställs den nya apoteksbyggnaden (U-byggnaden) och planerna för en nybyggnation kallad Österbottens SOTE-hus har påbörjats. I huset kommer att finnas tjänster för hela landskapet. Den planerade, nya sjukhusbyggnaden ska inhysa både primärvårds- och specialsjukvårdsfunktioner. Även en undervisningshälsostation kommer att finnas här. Planen är att anhållan om undantagslov ska lämnas in på vårvintern 2017. SOTE-huset ska stå klart år 2021.

Strand: Vasa behöver sitt sjukhus

- Regeringen upprepar ständigt hur exporten minskar och industriella arbetsplatser försvinner. Vasa och Österbotten är dock ett lysande undantag i detta hänseende, och därför är det ofattbart hur olika reformer tycks behandlas i något slags gammaldags vakuum, dvs. utan att man tar hänsyn till regionala särdrag och de faktorer som skapar resurser för finansieringen av hela vårt välfärdssamhälle, säger riksdagsman Joakim Strand.

Resolution från Svenska folkpartiets fullmäktigemöte

De landskap som i framtiden ska fatta beslut om sin vård har därmed redan fråntagits ett av de viktigaste besluten. Det bådar inte gott för självstyrelsen. Svenska folkpartiets partifullmäktige, som sammanträdde i Helsingfors under veckoslutet, lyfter också upp de många frågetecken som finns kring primärkommunernas framtida roll, uppdrag samt de nya självstyrelseområdenas uppdrag och finansiering.

Finland måste agera starkare globalt

Det säger riksdagsledamot Joakim Strand som på tisdagen höll Svenska riksdagsgruppens anförande i debatten om regeringens plan för de offentliga finanserna 2017–2020.

– Jag efterlyser tydligare visioner av regeringen om hur vi ska skapa morgondagens ekonomi, som ger det finländska samhället det mervärde det behöver, säger Strand.

Han nämner Vasaregionen som ett positivt undantag. Företagens målmedvetna satsningar på forskning och utveckling har ökat industriarbetsplatserna i regionen och exporten drar.

Pages

Subscribe to RSS - Vasa