Värderingar

Regeringen saknar värdepolitisk kompass

Hon menar att regeringen Sipilä inte ena dagen kan hänvisa till förtroendebrist i regeringsleden på basis av värdegrund och sedan nästa dag kvittera debatten avslutad bara för att man lyckats samla majoritet i riksdagen.

- Politik handlar alltid om hur man prioriterar. Jag vill se en politik som söker lösningar, inte en politik som skapar större klyftor. Det handlar om att ge alla lika möjligheter till vård, dagvård och skola, sade Henriksson i sitt tal på SFP:s dag på SuomiAreena.

Pia Sundell kandiderar i Nyland

Sundell är verksamhetsledare för Barnavårdsföreningen i Finland, den äldsta barnskyddsorganisationen i Finland. Föreningen är aktiv både inom utbildning, habilitering, barnskydd och barndagvård.

– Finlands riksdag behöver någon som talar för barnens bästa. När samhällets resurser krymper blir det här viktigare än någonsin. Det finns många oroväckande tendenser idag och jag ser alltför ofta i mitt arbete hur barn far illa, säger Sundell.
– Våra värderingar sätts på prov i svåra tider. Nu krävs både kunskap, mod och en stark vilja att påverka. Det har jag.

Subscribe to RSS - Värderingar