Ungdomsfrågor

Unga måste snabbare in i arbetslivet

Riksdagsledamöterna Anders Adlercreutz och Mats Nylund anser att Svensk Ungdoms förslag om att införa en ungdomsreservering i beskattningen är bra.

– Det är bra att sysselsättningsgraden gått upp, men den är fortfarande på en alldeles för otillräcklig nivå. SFP:s mål är en sysselsättningsgrad på minst 75 procent. Då krävs nya verktyg, säger de två SFP-ledamöterna.

Haglund, Schauman: Vi får inte överge våra unga

Ilska och bestörtning berättigar dock aldrig till mera våld och tongångarna i debatten är stundvis djupt oroväckande enligt Svenska Folkpartiets ordförande Carl Haglund och Svensk Ungdoms ordförande Ida Schauman.

- Att reda ut brott är polisens och rättsväsendets uppgift. Om man börjar ta lagen i egna händer så gör man det arbetet svårare och riskerar dessutom att försätta oskyldiga personer i fara, säger Haglund.

Subscribe to RSS - Ungdomsfrågor