Sysselsättning

Henriksson: Höj hushållsavdraget

– Vi vet att de nationella åtgärderna för att förbättra sysselsättningen inte räcker till för att uppnå regeringens målsättning på en sysselsättningsgrad på 72 procent. I vårt nuvarande sysselsättningsläge behövs en bredd av olika åtgärder för att förbättra situationen, säger Henriksson.

- Det är bara genom nya jobb och att fler jobbar som vi kan förbättra vår statsekonomi. En höjning av hushållsavdraget skulle leda till att det uppstår fler företag, som i sig är betydelsefullt eftersom vi vet att det främst är i små- och medelstora företag som de nya jobben uppstår.

Sysselsättningspaketet är ett otillräckligt steg i rätt riktning

- Regeringen har själv skapat enorma förväntningar för sitt sysselsättningspaket. Därför blev budgetmanglingens skörd ganska mager, även om både den mer sporrande inkomstrelaterade arbetslöshetspengen och förnyandet av arbetsförmedlingen är goda förslag. Däremot är det bakvänt att kalla slopandet av regeringens egna förslag att höja dagvårdsavgifterna för en sysselsättningsåtgärd, även om det naturligtvis är en bra sak, säger Henriksson.

Adlercreutz: Vi sitter i samma båt

- Hur svårt kan det vara att sitta ner vid ett bord och diskutera dessa frågor öppet, med alla parter? Konkurrenskraftsavtalet är livsviktigt för att bygga upp förtroende och förutsägbarhet för framtiden. Just nu kan vi vara glada för att företagen betalar ut stora dividender i år, men det är mycket oroväckande att de inte istället väljer att investera i Finland. Ett balanserat avtal kunde vara den injektionsspruta som behövs, säger Adlercreutz.

Henriksson kräver konkreta åtgärder

– Sysselsättningsläget är regeringens och hela Finlands främsta utmaning. De åtgärder regeringen redan har föreslagit är en helt god början, men det står klart redan nu att de trots allt är otillräckliga. Det behövs ett bredare urval av åtgärder som faktiskt hjälper arbetslösa finländare att få ett jobb, säger Henriksson.

I Svenska riksdagsgruppens skuggbudget finns flera förslag för att förbättra sysselsättningen: en ändring av den inkomstrelaterade ersättningen mot en mer sporrande modell samt möjligheten att konkurrensutsätta arbetsförmedlingstjänster, till exempel.

Vi har inte råd att skapa nya flitfällor

Regeringen föreslår betydande höjningar i dagvårdsavgifterna. Riksdagsledamot Anders Adlercreutz påpekar att beslutet på längre sikt försvårar Finlands sysselsättningsutmaningar ytterligare.

- Ett stort problem för den finländska ekonomin är den låga sysselsättningsgraden i alla åldersklasser. Betydligt lägre än i vårt grannland Sverige, till exempel. Skillnaden mellan länderna är störst bland kvinnor i åldern 30-40 år, där upp till 20 procentenheter fler är sysselsatta i Sverige. Det är problemet vi borde komma åt, säger Adlercreutz.

SFP erbjuder egna lösningar

Vänsterförbundet har initierat en interpellation om regeringens sysselsättningspolitik.

– Vi anser att Vänsterförbundets frågeställningar är bra, men vår grupp har en annorlunda syn på hur vi ska förbättra sysselsättningen, säger Svenska riksdagsgruppens ordförande Anna-Maja Henriksson.

Hon understryker att sysselsättningen var ett centralt tema då Svenska riksdagsgruppen presenterade sin alternativa budget på onsdagen.

För SFP är en förbättrad arbetsförmedling en konkret åtgärd som det inte finns någon orsak att bromsa.

Pages

Subscribe to RSS - Sysselsättning