Svenska riksdagsgruppen

SFP presenterade sin skuggbudget

Inkomsttagaren bör få mer pengar i handen. Finland behöver dessutom ett nationellt program för mental hälsa och en reform av familjeledigheterna som ökar pappornas insatser för att sköta barnen när de är små. Det skulle skapa en ny dynamik som förnyar och ökar jämställdheten i arbetslivet.

Det är några av de centrala ingredienserna i Svenska riksdagsgruppens och SFP:s alternativa budget 2018.

Genomgripande familjereform behövs

Riksdagsgruppens ordförande Stefan Wallin säger att det är bra att man inom regeringen har börjat inse behovet av att reformera familjeledigheterna.

- Förbättringarna måste genomföras nu. Det räcker inte med ett kostnadsneutralt förslag som betyder bara små justeringar i familjeledigheterna. Regeringen borde inse att en stark signal om att samhället nu satsar på barnfamiljerna är en klok investering i framtiden, säger Wallin.

Svenska riksdagsgruppen träffar Sipilä om sysselsättningen

– Finland måste skapa mera jobb och få flera skattebetalare för att vi ska kunna upprätthålla välfärdssamhället. Vi erbjuder gärna våra förslag till regeringen utan upphovsrättsliga anspråk, säger Stefan Wallin, ordförande för Svenska riksdagsgruppen.
Den ursprungliga tanken var att samla hela oppositionen för att tillsammans med regeringspartierna enas om sysselsättningsåtgärder, men det visade sig vara svårt att mobilisera en så bred front. Svenska riksdagsgruppen valde ändå att bereda sitt eget förslag inför regeringens halvtidsria.

Rehn-Kivi till social- och hälsovårdutskottet

Hon lanseras av riksdagsgruppen till social- och hälsovårdutskottet och till arbets- och jämställdhetsutskottet.

Svenska riksdagsgruppen bestämde på sitt sommarmöte, som började i Borgå på onsdagen, även om ett par andra ommöbleringar i utskotten.

Haglunds ordförandeskap i framtidsutskottet övertas av Thomas Blomqvist, som i stället avstår från sin plats i förvaltningsutskottet. Platsen i förvaltningsutskottet, där bland annat utlänningslagarna behandlas, går till Anders Adlercreutz, som lämnar arbets- och jämställdhetsutskottet till förmån för Rehn-Kivi.

Rehn-Kivi blir riksdagsledamot

- Jag känner mig ivrig och motiverad att ta itu med riksdagsuppdraget, säger Rehn-Kivi.
- Det är en otrolig möjlighet att, tillsammans med den övriga svenska riksdagsgruppen, få jobba för samhälleliga frågor på nationell nivå.
Veronica Rehn-Kivi, arkitekt och byggnadstillsynschef vid Esbo stad, har varit aktiv inom kommunalpolitiken i Grankulla sedan år 1996 och fungerar nu som ordförande för stadsfullmäktige.

Wallin vald till gruppledare

Till gruppens första viceordförande valdes Mikaela Nylander och till andra viceordförande Ålands riksdagsledamot Mats Löfström.

Wallin ser fram emot att ta över som gruppledare i riksdagen.

– Att få leda svenska riksdagsgruppen nu då SFP är i opposition är utmanande, men också väldigt spännande. Vi skall lyfta vår egen svans och ta fram egna alternativ i en konstruktivt kritisk anda.

Pages

Subscribe to RSS - Svenska riksdagsgruppen