studiestödet

SFP presenterade sin skuggbudget

Inkomsttagaren bör få mer pengar i handen. Finland behöver dessutom ett nationellt program för mental hälsa och en reform av familjeledigheterna som ökar pappornas insatser för att sköta barnen när de är små. Det skulle skapa en ny dynamik som förnyar och ökar jämställdheten i arbetslivet.

Det är några av de centrala ingredienserna i Svenska riksdagsgruppens och SFP:s alternativa budget 2018.

Låt studerande förtjäna - höj inkomstgränserna

Hon konstaterade att studiestödets inkomstgränser borde höjas och att studerande inte ska bestraffas för att de jobbar vid sidan om studierna.

- Det är oacceptabelt att regeringen Sipilä skär i studiestödet. Det är dock samtidigt paradoxalt att regeringen envist håller fast vid studiestödets inkomstgränser, eftersom det gör att studerandes möjligheter att arbeta vid sidan om studierna begränsas, säger Henriksson.

"Regeringen hinner ännu ändra sin politik"

Svenska riksdagsgruppen är första undertecknare av interpellationen, som backas upp av samtliga oppositionspartier: De gröna, SDP, Vänsterförbundet och KD.
I interpellationen frågar partierna huruvida regeringen tänker dra tillbaka de oskäligt höga inbesparingarna i studiestödet, hur regeringen tänker trygga Finlands framgång och konkurrenskraft samt hur regeringen i skuggan av nedskärningarna tänker garantera jämlikheten i högskoleutbildningen.

Nylander: Rasera inte studiestödet!

Nylander efterlyser morot istället för käppar för att snabba på studietakten. Studiestödet borde vara på en sådan nivå att den möjliggör heltidsstudier utan orimlig låntagning för studerande. Studerande som vill jobba vid sidan av studierna ska inte heller straffas för detta. Unga som förutom en examen också har arbetserfarenhet i bakfickan har en klar fördel på arbetsmarknaden.

Subscribe to RSS - studiestödet