stefan wallin

Finlandsbilden bekymrar Wallin

Vilken bild får man av Finland då regeringen väljer att skära ned biståndsbudgeten med 330 miljoner euro och sänka den till en nivå som motsvarar bara 0,35 procent av BNP, frågar riksdagsledamot Stefan Wallin.
Han säger att effekterna märks snabbast i att stödet till medborgarorganisationer minskar radikalt, liksom våra andelar i FN:s olika underorgan.

Wallin motionerade om vägar, brobygge och fästingvaccin i Åboland

I motionerna äskar Wallin om statsmedel för angelägna projekt i Åboland. Han föreslår också pengar som skulle möjliggöra gratis vaccin mot den fästingburna hjärnhinneinflammationen TBE för alla Pargasbor samt de som vistas mer än en månad i kommunen mellan april till oktober. Wallin föreslår också tilläggsinkomster för staten varför hans förslag sammantaget innebär att staten ökar sina intäkter.

SFP i opposition, vad innebär det för Kimitoön?

Kom och träffa riksdagsman Stefan Wallin och SFP:s kommunpolitiker på Kimitoön!

SFP på Kimitoön bjuder in till kvartalsmöte. Alla intresserade är välkomna! Kom och lyssna, passa på att fråga eller kanske tala om vad du tycker. Kom och träffa vänner, drick en kopp kaffe eller te i sällskap med andra som vill att hela Kimitoöns kommun ska vara världens bästa plats att bo och leva på.

Tolv ministrar räcker inte!

Han vill också avskaffa statssekreterarsystemet. Med erfarenhet av nästan åtta år som minister eller statssekreterare i fem olika ministerier och sex år som ministerspecialmedarbetare hävdar jag att Sipiläs modell inte skulle befrämja regeringens arbetskultur och funktionsduglighet, säger SFP:s riksdagsledamot Stefan Wallin.

Räsänen ute och cyklar

– Det är den mest snedvridna tolkning av människorättsdeklarationen jag har hört, säger Stefan Wallin om Päivi Räsänens uttalande.
Kristdemokraternas ordförande Räsänen uttalade sig i Radio Helsinki på onsdagen om initiativet till jämlik äktenskapslag. Räsänen motiverade sin negativa ståndpunkt genom att hänvisa till en skrivning i FN:s människorättsdeklaration från 1948. I artikel 16 står det ”att varje fullvuxen man och kvinna har rätt att ingå äktenskap och att bilda familj utan begränsningar med hänsyn till ras, nationalitet eller religion.”

Vem betalar SDP:s flirt med kultursektorn?

Förra kulturministern Stefan Wallin förundrar sig över SDP-ministarnas kulturpolitiska utspel, som skulle höja statsutgifterna och minska skatteinkomsterna utan att ministrarna berättar varifrån de ersättande pengarna till statskassan i så fall skulle tas.
Wallin syftar på finansminister Antti Rinnes vilja att slopa den tioprocentiga mervärdesskatten på tidningsprenumerationer och kulturminister Piia Viitanens förslag om höjda låne-ersättningar till författare.

Wallin och Schauman nominerades

Politices kandidat Ida Schauman (f. 1989) från Åbo är för närvarande förbundsordförande för Svenska folkpartiets ungdomsförbund Svensk Ungdom. Schauman har en lång bakgrund inom SFP och har tidigare bland annat arbetat som kommunikationskonsult i Sverige och som medarbetare för riksdagsledamot Thomas Blomqvist. Under kretsmötet lyfte Schauman fram den svällande byråkratin som blivit en bromskloss för nya idéer och innovation.

Pages

Subscribe to RSS - stefan wallin