stefan wallin

Tolv ministrar räcker inte!

Han vill också avskaffa statssekreterarsystemet. Med erfarenhet av nästan åtta år som minister eller statssekreterare i fem olika ministerier och sex år som ministerspecialmedarbetare hävdar jag att Sipiläs modell inte skulle befrämja regeringens arbetskultur och funktionsduglighet, säger SFP:s riksdagsledamot Stefan Wallin.

Räsänen ute och cyklar

– Det är den mest snedvridna tolkning av människorättsdeklarationen jag har hört, säger Stefan Wallin om Päivi Räsänens uttalande.
Kristdemokraternas ordförande Räsänen uttalade sig i Radio Helsinki på onsdagen om initiativet till jämlik äktenskapslag. Räsänen motiverade sin negativa ståndpunkt genom att hänvisa till en skrivning i FN:s människorättsdeklaration från 1948. I artikel 16 står det ”att varje fullvuxen man och kvinna har rätt att ingå äktenskap och att bilda familj utan begränsningar med hänsyn till ras, nationalitet eller religion.”

Vem betalar SDP:s flirt med kultursektorn?

Förra kulturministern Stefan Wallin förundrar sig över SDP-ministarnas kulturpolitiska utspel, som skulle höja statsutgifterna och minska skatteinkomsterna utan att ministrarna berättar varifrån de ersättande pengarna till statskassan i så fall skulle tas.
Wallin syftar på finansminister Antti Rinnes vilja att slopa den tioprocentiga mervärdesskatten på tidningsprenumerationer och kulturminister Piia Viitanens förslag om höjda låne-ersättningar till författare.

Wallin och Schauman nominerades

Politices kandidat Ida Schauman (f. 1989) från Åbo är för närvarande förbundsordförande för Svenska folkpartiets ungdomsförbund Svensk Ungdom. Schauman har en lång bakgrund inom SFP och har tidigare bland annat arbetat som kommunikationskonsult i Sverige och som medarbetare för riksdagsledamot Thomas Blomqvist. Under kretsmötet lyfte Schauman fram den svällande byråkratin som blivit en bromskloss för nya idéer och innovation.

Pages

Subscribe to RSS - stefan wallin