stefan wallin

Wallin: byråkratin ska inte bestämma bostadsorten

I regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om hemkommun, lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster och lagen om beskattningsförfarande konstateras att det ska bli mer flexibelt att ändra fritidsbostäder till boende för permanent bruk.
Riksdagsledamot Stefan Wallin, som länge har arbetat för att få den här förändringen till stånd, är nöjd över att frågan hålls fortfarande på agendan.

Yrkesfiskets framtid är hotad

Regeringens planer om att skära kraftigt i fiskeförsäkringssystemet hotar det finländska yrkesfiskets framtid.

Det anser SFP:s riksdagsledamöter Mikaela Nylander, Mats Nylund och Stefan Wallin.

- Våra yrkesfiskare är helt beroende av det nuvarande fiskeförsäkringssystemet för att överhuvudtaget kunna utöva sitt yrke. Regeringens nedskärningar, enligt uppgift en halvering av fiskeförsäkringsanslaget, skulle dra mattan under yrkesfiskarna, säger Mikaela Nylander.

Nylund och Wallin: Höj hushållsavdraget!

Svenska riksdagsgruppen lämnade redan i höstas i samband med sin alternativa budget en lagmotion om att höja hushållsavdraget från 2400 euro till 4000 euro per år.

- Vi tror på de dynamiska effekterna av att man sänker skatten på lönearbete och att hushållsavdraget höjs. Hushållsavdraget är ett gott exempel på en avdragsform som bidrar till skatteintäkter, gynnar företagsamhet och förbättrar sysselsättningen. Samtidigt ökar vi möjligheterna för egenföretagare och motverkar grå ekonomi, säger Wallin.

Biaudet och Wallin kritiserar biståndspolitiken

- Regeringens biståndspolitiska redogörelse är välmenande, men den vilar på lösan sand. Pengarna för att förverkliga programmet saknas. Därför är det inte trovärdigt att betona hur mycket Finland samarbetar med och stöder FN:s organisationer, säger riksdagsledamot Stefan Wallin (SFP).

Euromässigt drabbas det multilaterala utvecklingssamarbetet och det allmänna stödet för FN-organisationer mest då regeringen skär cirka 330 miljoner euro i biståndet.

Wallin: Caruna klarade inte av frihet under ansvar

- Ett fungerande elnätverk är en av de grundläggande rättigheterna i ett välutvecklat samhälle som Finland. Därmed blir också prissättningen av eldistribution en viktig jämlikhetsfråga, säger Wallin.

Wallin konstaterar att elmarknadslagen från år 2013 kräver att innehavaren av distributionsnätverk ska kunna garantera en bättre leveranssäkerhet än tidigare. För att kunna göra de nödvändiga investeringarna har Caruna valt att härsket utnyttja kundernas svaga ställning och chockhöja elpriserna rejält. Frihet under ansvar var inget Caruna klarade av att kombinera.

Finlandsbilden bekymrar Wallin

Vilken bild får man av Finland då regeringen väljer att skära ned biståndsbudgeten med 330 miljoner euro och sänka den till en nivå som motsvarar bara 0,35 procent av BNP, frågar riksdagsledamot Stefan Wallin.
Han säger att effekterna märks snabbast i att stödet till medborgarorganisationer minskar radikalt, liksom våra andelar i FN:s olika underorgan.

Wallin motionerade om vägar, brobygge och fästingvaccin i Åboland

I motionerna äskar Wallin om statsmedel för angelägna projekt i Åboland. Han föreslår också pengar som skulle möjliggöra gratis vaccin mot den fästingburna hjärnhinneinflammationen TBE för alla Pargasbor samt de som vistas mer än en månad i kommunen mellan april till oktober. Wallin föreslår också tilläggsinkomster för staten varför hans förslag sammantaget innebär att staten ökar sina intäkter.

SFP i opposition, vad innebär det för Kimitoön?

Kom och träffa riksdagsman Stefan Wallin och SFP:s kommunpolitiker på Kimitoön!

SFP på Kimitoön bjuder in till kvartalsmöte. Alla intresserade är välkomna! Kom och lyssna, passa på att fråga eller kanske tala om vad du tycker. Kom och träffa vänner, drick en kopp kaffe eller te i sällskap med andra som vill att hela Kimitoöns kommun ska vara världens bästa plats att bo och leva på.

Pages

Subscribe to RSS - stefan wallin