Språkbad

Välkommet med satsningar på språkbadskunnande

Enligt undersökningar stärker språkbad elevernas modersmål vid sidan av det andra språket.

- Jag är övertygad om att vi har allt att vinna på att man också i utbildningen av barnträdgårdslärare kan ta tillvara den potential och de möjligheter som finns till tidig språkinlärning. Därför är det välkommet med de satsningar som Åbo Akademi nu aviserat gällande stärkande av språkbadskunnandet, säger Henriksson.

Henriksson påpekade också att språkbad heller inte kostar mera än vanlig dagvård eller grundskola, men att det blir sårbart ifall det inte finns tillgång till lärare.

Rädda krigsskadeståndsskonaren Vega

– Vega är av nationell historisk betydelse för Finland och dess självständighet. Genom detta restaureringsprojekt ger vi våra medborgare möjlighet att ta del av en viktig del av Finlands historia, säger svenska riksdagsgruppens ordförande Anna-Maja Henriksson.

Vidare vill Svenska riksdagsgruppen i en budgetmotion att riksdagen i nästa års budget satsar 500 000 euro för utbildning av barnträdgårdslärare i språkbadspedagogik.

Allt svårare ekonomiskt läge

- Ett allt svårare ekonomiskt läge, så sammanfattar partiordförande, försvarsminister Carl Haglund, regeringens budgetmangling som avslutades idag.

- I ljuset av det rådande läget är de anpassningsåtgärder som den förra regeringen enades om i rambudgeten i mars alldeles nödvändiga, säger Haglund och påminner om att vi måste vidta åtgärder för att trygga ett välfärdssamhälle också för kommande generationer. Haglund anser att de prioriteringar som regeringen gjort i budgetmanglingen är goda.

Subscribe to RSS - Språkbad