SOTE

Henriksson fördömer okynnessamtalen

- Jag fördömer starkt okynnessamtalen till Seinäjoki sjukhus. Busringningarna måste sluta nu, säger riksdagsledamot och SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson.

Besvikelsen i och med regeringens förslag på att bara ha 12 fulljourssjukhus har varit stor på flera håll i landet, speciellt i Österbotten och på svenskt håll. Frågan går på tisdag till avgörande omröstning i riksdagen. Signalerna har dock varit tydliga från regeringen att beslutet består.

Total nonchalans av språkhänsyn och förnuft

Partiordförande Anna-Maja Henriksson säger att beslutet blottar en fullständig nonchalans av landets tvåspråkighet.

– Regeringen kunde ha valt en annan väg, som skulle ha varit lätt att ta. 12+1-modellen hade varit ett rejält beslut för befolkningen såväl i Österbotten som i Södra Österbotten (Seinäjoki) och också med tanke på personalen i Seinäjoki. Detta är ett olyckligt beslut som har pressats fram med en forcerad tidtabell, utan att man brytt sig om att det finns graverande fel i beredningen, säger Henriksson.

Vårdreformen ett stort frågetecken för svenskan

- Avsaknaden av en språkkonsekvensbedömning gör det omöjligt att bedöma hur reformen kommer att påverka den enskilda medborgarens möjligheter att få service på sitt modersmål i framtiden, säger SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson.

Regeringen presenterade igår ett mycket halvfärdigt utkast till vårdreformens lagstiftning. I utkastet ingår inte några som helst bedömningar över reformens konsekvenser. Dessutom är regeringens linje gällande valfriheten inom vården fortfarande mycket oklar.

Fullständigt oacceptabelt av regeringen!

I och med beslutet begränsas jouren vid bland annat sjukhusen i Vasa och Karleby samtidigt som förlossningsverksamheten vid Borgå sjukhus hotas.

Regeringen säger att man ämnar trygga den språkliga servicen men trots det lämnar man språkkonsekvensbedömningen ogjord. I regeringens värld är tydligen den svenskspråkiga befolkningens rätt till service mindre värd än majoritetsbefolkningens.

- Det märks att SFP inte är med i regeringen. Dagens beslut är åter en tråkig påminnelse om detta, säger Haglund.

Haglund: Svenskan i kläm i vårdreformen

- Regeringens planer på hur vården ska skötas i framtiden innebär en sjukhusslakt och en försämrad vård på svenska, konstaterar Svenska folkpartiets partiordförande Carl Haglund.

Idag berättade regeringen att endast tolv sjukhus i landet framöver kommer att ha fullskalig jourverksamhet. I förläningen betyder det att man kör ner resten av sjukhusen i landet. Bland de sjukhus som riskeras nedgraderas finns bland annat Vasa, Borgå, Ekenäs och Karleby. I praktiken kan detta innebära slutet för förlossningsverksamheten i Vasa, Borgå och Karleby.

Haglund: Och vad sen i sote?

Svenska folkpartiets ordförande Carl Haglund oroar sig för regeringens sätt att arbeta, men välkomnar den ökade valfriheten inom vården.

- De senaste dygnen har varit kaotiska både för regeringen, men också för hela samhällsdebatten, som regeringen vänt upp och ner. Att bråka inför öppen ridå på det här sättet stärker varken regeringens förtroende eller handlingskraft. Regeringen måste flytta fokus tillbaka till en jämlik vård och inte bara se på sina interna maktstrukturer, säger Haglund.

Henriksson: Vårdlösningen väcker fler frågor än svar

- Regeringens vårdlösning lämnar fortfarande flera stora frågor öppna och jag undrar om vi ska ha en regeringskris varje gång regeringspartierna är oense om fortsättningen? Jag hoppas att regeringen inte tänkt sig en storslakt av sjukhus. Det är skäl att minnas att man exempelvis i Sverige har över 60 jourande sjukhus. Därför är allt prat om enbart 12 sjukhus i Fnland med fulljour mycket oroväckande.

Pages

Subscribe to RSS - SOTE