SOTE

Vårdreformen får inte bli en förtäckt kommunreform

Vårdreformen ska handla om människor och den vård de får, betonar Svenska riksdagsgruppen som inledde sitt sommarmöte i Vasa på tisdagen.

- Debatten tenderar igen utgå från administrationen, inte från patientperspektivet, säger riksdagsgruppens ordförande Anna-Maja Henriksson (SFP). Riksdagsgruppen varnar regeringen för att skapa ett nytt hastverk. Man är förvånad att Centern efter att ha blivit statsministerparti inte längre betonar värdet av en bred parlamentarisk beredning där alla partier är med.

Grundlagen bör respekteras

- Det är viktigt att notera att utskottet inte ifrågasätter behovet av reformen, däremot fyller den föreslagna modellen inte grundlagens krav på kommunernas ställning, säger riksdagsledamot Mikaela Nylander.

- Medborgarnas inflytande och kommunernas ansvar för finansieringen av servicen kräver att vårdreformen genomförs på ett annat sätt än den föreslagna. Vårdreformen gäller service som är oerhört viktig för kommuninvånarna och då ca 180 kommuner skulle ha mindre än en procent av rösterna i vårdområdena inser man vidden av det demokratiska underskottet.

Pages

Subscribe to RSS - SOTE