Social- och hälsovård

Jerkku: Fel i lagförslaget tär på regeringens trovärdighet

– Detta tär allvarligt på regeringens trovärdighet. Det tål att upprepas att vi inte kräver mer än ­andra. Vi vill bara ha en likvärdig rätt till vård säger Jerkku.

– Österbottningar måste också få den vård de behöver och bli förstådda av vårdpersonalen. Därför är det enda rätta att Vasa centralsjukhus blir det trettonde sjukhuset med omfattande jour. Finland är ett tvåspråkigt land där både den finsk- och svenskspråkiga befolkningens rättigheter att få service på sitt språk tryggas enligt lag, säger Jerkku.

Rehn-Kivi: Jourreformen glömmer bort människan

- Avstånden kommer att öka och äventyra medborgarnas rätt till en trygg vård i akuta fall. Det är helt förkastligt att statsministerpartiet glömmer bort patienterna i sin strävan att trygga sin egen makt ute i regionerna, säger Rehn-Kivi.

Rehn-Kivi anser att regeringen istället för att koncentrera sig på bättre hälsovård och enhetliga servicekedjor har lagt hela sin uppmärksamhet på att bygga upp en byråkratisk och konstgjord landskapsstruktur där den dyra specialsjukvården fått spela huvudrollen. Framtiden för olika kretssjukhus, till exempel i Nyland, är oviss.

Resolution från Svenska folkpartiets fullmäktigemöte

De landskap som i framtiden ska fatta beslut om sin vård har därmed redan fråntagits ett av de viktigaste besluten. Det bådar inte gott för självstyrelsen. Svenska folkpartiets partifullmäktige, som sammanträdde i Helsingfors under veckoslutet, lyfter också upp de många frågetecken som finns kring primärkommunernas framtida roll, uppdrag samt de nya självstyrelseområdenas uppdrag och finansiering.

Haglund: Och vad sen i sote?

Svenska folkpartiets ordförande Carl Haglund oroar sig för regeringens sätt att arbeta, men välkomnar den ökade valfriheten inom vården.

- De senaste dygnen har varit kaotiska både för regeringen, men också för hela samhällsdebatten, som regeringen vänt upp och ner. Att bråka inför öppen ridå på det här sättet stärker varken regeringens förtroende eller handlingskraft. Regeringen måste flytta fokus tillbaka till en jämlik vård och inte bara se på sina interna maktstrukturer, säger Haglund.

Haglund: Goda svenska skrivningar i halvdan vårdreform

– Det är mycket positivt att lagförslaget betonar rätten för alla till service på sitt modersmål, svenska eller finska och att också journaler skall finnas till hands på nationalspråken, säger SFP:s partiordförande, försvarsminister Carl Haglund.

Dessutom ska tvåspråkiga vårdområden ha en minoritetsspråksnämnd som utreder, utvärderar och fastställer behovet av service på det andra nationalspråket. De goda skrivningarna ska SFP:s Ulla-Maj Wideroos ha ett stort tack för konstaterar Haglund.

Organisera vårdområden i mindre nämnder

Riksdagspartierna har presenterat ett förslag till social- och hälsovårdsreform. Hälso-, sjuk- och socialvården ska arrangeras i fem enorma vårdområden. I förslaget ingår Nyland i Helsingfors vårdområde med sammanlagt närmare 1,9 miljoner invånare. SFP i Nyland anser det ytterst viktigt att trygga och utveckla den svenska servicen i vårdreformen. De stora vårdområdena, som fungerar enligt samkommunsmodell, kunde organiseras i mindre nämnder. Dessa nämnder borde väljas enligt det lokala valresultatet.

Pages

Subscribe to RSS - Social- och hälsovård