SFP i Nyland

SFP i Nyland: Mer stöd och större förståelse för små svenskspråkiga skolor!

Under sitt sommarmöte besökte Svenska folkpartiet i Nylands kretsstyrelse Vichtis och bekantade sig med verksamheten i Nummela svenska skola, där kommundirektör Sami Miettinen hälsade alla välkomna. På plats fanns även representanter från det svenskspråkiga daghemmet Aleksandra och från Vichtis föräldraförening.

Vi vill visa tolerans och tro på demokrati i kommunerna

Några kvinnliga politiker från Zambia besökte Finland för att lära sig om och få verktyg för demokratiska processer i närsamhället och hur man förhandlar under fredliga förhållanden. Finland ses av dessa kvinnor som ett gott exempel på en fungerande demokrati. Demokrati och rättvisa handlar om respekt för alla människors lika värde oavsett om man befinner sig i sin hemby där man har djupa släktrötter eller om man nyss anlänt till Finland för att skydda sitt eget liv.

HOK-Elanto Handelslagsval

HOK-Elanto ägs av sina 600 000 ägarkunder. Vart fjärde år väljer ägarkunderna sina representanter till HOK-Elantos fullmäktige, som är handelslagets högsta beslutande organ. HOK-Elantos fulllmäktigeval ordnas 18-29.4.2016. Röstberättigade i valet är alla 15 år fyllda som senast 31.12.2015 anslutit sig som medlemmar. Du kan rösta både på internet (goo.gl/FM2J8E) och per post. Mer information om valet hittar du här: https://www.s-kanava.fi/web/hok-elanto/sv/handelslagsval

SFP:s kandidater i valet:

Svenska folkpartiet i Nyland höll sitt kretsmöte i Grankulla

Svenska folkpartiet i Nyland höll sitt kretsmöte i Grankulla lördagen den 16 april.
På mötet valdes en ny styrelse med helt nytt presidium. Mötet antog även två resolutioner; "Metron kommer västerut - är vi redo?" och "SFP i Nyland förutsätter jämlik social- och hälsovård i hela Nyland".

SFP i Nyland kretsstyrelsen 2016-2017

Ordförande
Mia Heijnsbroek-Wirén, Lovisa

Viceordförande
Anna Lena Karlsson-Finne, Grankulla
Dan Johansson, Raseborg

Heijnsbroek-Wirén leder SFP i Nyland

Hennes motkandidat var Elin Blomqvist. Heijnsbroek-Wirén efterträder Anders Walls, som inte ställde upp för omval.

Valet ägde rum under Svenska folkpartiet i Nylands kretsmöte i Grankulla. Rösterna föll 52-42 till Heijnsbroek-Wiréns fördel.

- Nyländska kretsen ska engageras i att föra partiets politik framåt utgående från det partiprogram som partidagen fastställer i Åbo i sommar, säger Heijnsbroek-Wirén genast efter valet.

- Kretsen ska också stöda förtroendevalda i kommunerna med diskussion, utbildning och information inför de kommande reformerna.

Pages

Subscribe to RSS - SFP i Nyland