SFP i Nyland

SFP i Nyland: Landskapsvalet är ett hån mot demokratin

Lagstiftningen kring social- och hälsovårdsreformen och landskapsvalet i oktober är ännu inte färdig. EU:s principer för god förvaltning och fungerande demokrati, att lagstiftningen skall vara färdig ett år före ett val genomförs, ger anledning att ifrågasätta tidtabellen.

Helsingforsregionens stora städer förhåller sig mycket kritiskt till landskapsreformen eftersom den inte på något sätt främjar invånarnas och kommunernas behov och möjligheter till social- och hälsovård på ett tillfredsställande sätt. Vi behöver en vårdreform som sätter mänskan i centrum.

SFP:s krets i Nyland nominerade elva riksdagsvalskandidater

Svenska folkpartiets nyländska krets höll sitt möte i Kuggom, Lovisa på torsdagskvällen den 19 april. Partiet nominerade elva kandidater till riksdagsvalet i april nästa år.

Kandidaterna är följande: Anders Adlercreutz, Kyrkslätt Niklas Andersson, Raseborg Otto Andersson, Lovisa Thomas Blomqvist, Raseborg Elin Blomqvist-Valtonen, Borgå Patrik Karlsson, Vanda Mikaela Nylander, Borgå Kristian Rehnström, Vanda Heidi Seppälä, Vichtis Frida Sigfrids, Borgå och Henrik Wickström, Ingå.

Se över matartrafiken och anslutningsparkeringen

Matartrafik blir dagens melodi på allt fler håll i Nyland, nu senast då Västmetron togs i bruk. Detta har resulterat i att många resenärers resor har förlängts betydligt. Svenska folkpartiet i Nyland anser att matartrafiken bör ses över så att restiden blir rimlig för passagerarna.

- Systemet med matartrafik möjliggör att man smidigt ska kunna byta till stamlinjerna med täta intervaller, som metron, närtågen och en del busslinjer. Men till exempel i västra Esbo har vi ännu förbättringsarbete att göra, säger Kristian Rehnström, SFP:s styrelsemedlem i Helsingforsregionens trafik.

SFP i Nyland: Mer stöd och större förståelse för små svenskspråkiga skolor!

Under sitt sommarmöte besökte Svenska folkpartiet i Nylands kretsstyrelse Vichtis och bekantade sig med verksamheten i Nummela svenska skola, där kommundirektör Sami Miettinen hälsade alla välkomna. På plats fanns även representanter från det svenskspråkiga daghemmet Aleksandra och från Vichtis föräldraförening.

Vi vill visa tolerans och tro på demokrati i kommunerna

Några kvinnliga politiker från Zambia besökte Finland för att lära sig om och få verktyg för demokratiska processer i närsamhället och hur man förhandlar under fredliga förhållanden. Finland ses av dessa kvinnor som ett gott exempel på en fungerande demokrati. Demokrati och rättvisa handlar om respekt för alla människors lika värde oavsett om man befinner sig i sin hemby där man har djupa släktrötter eller om man nyss anlänt till Finland för att skydda sitt eget liv.

Pages

Subscribe to RSS - SFP i Nyland