SFP i Helsingfors

HOK-Elanto Handelslagsval

HOK-Elanto ägs av sina 600 000 ägarkunder. Vart fjärde år väljer ägarkunderna sina representanter till HOK-Elantos fullmäktige, som är handelslagets högsta beslutande organ. HOK-Elantos fulllmäktigeval ordnas 18-29.4.2016. Röstberättigade i valet är alla 15 år fyllda som senast 31.12.2015 anslutit sig som medlemmar. Du kan rösta både på internet (goo.gl/FM2J8E) och per post. Mer information om valet hittar du här: https://www.s-kanava.fi/web/hok-elanto/sv/handelslagsval

SFP:s kandidater i valet:

Borgarsdóttir Sandelin fortsätter leda SFP i Helsingfors

- Nationella nedskärningar och strama ekonomiska ramar lokalt gör att utbildningspolitiken är ett hett samtalsämne. Vi kan inte acceptera fler nedskärningar i utbildning. Utbildning är Finlands styrka och den kan vi inte tumma på – varken nationellt, regionalt eller lokalt, säger Silja Borgarsdóttir Sandelin.

Samtliga andra kretsordföranden i SFP har meddelat att de inte ställer upp för omval vilket gör att Borgarsdóttir Sandelin blir den kretsordförande med längst erfarenhet efter att de andra kretsarna har hållit sina årsmöten.

Nyckeln till Finlands framgång är utbildning

SFP i Helsingfors stöder Svenska riksdagsgruppens interpellation gällande regeringens enorma nedskärningar i utbildningen. Utbildning är Finlands styrka och den kan vi inte tumma på – varken nationellt, regionalt eller lokalt. SFP i Helsingfors påminner om att huvudstadsregionens skolor och högskolor erbjuder kvalitativ utbildning i internationell toppklass samtidigt som högskolorna utbildar en stor del av landets svenskkunniga arbetskraft.

SFP i Helsingfors: Ge papperslösa tillträde till härbärgen

 - Det är omänskligt att neka personer härbärge på basis av de inte är helsingforsare då alternativet är övernattning utomhus med risk för att frysa ihjäl. Nuvarande förfarande är grundlagsvidrigt. Staten och Helsingfors stad måste ta sitt ansvar, kräver SFP i Helsingfors kretsordförande Silja Borgarsdóttir Sandelin.

Under de kallaste dagarna denna vinter har flera papperslösa nekats härbärge för natten eftersom de inte varit helsingforsare. SFP i Helsingfors kretsstyrelse förundrar sig över denna brist på medmänsklighet.

SFP:s fullmäktigegrupp i Helsingfors vill ha alternativ i skolnätsreformen

SFP:s medlemmar i utbildningsnämndens svenska sektion kommer därför på sektionens möte på torsdagen att föreslå att också en alternativ modell sänds ut på remiss till skolorna och deras direktioner. Den bygger på den modell sektionen på ordf. Veronica Hertzbergs förslag förordade i höstas och innehåller följande element: - Cygnaeus och Kronohagens skolor blir närskolor för årskurserna 0-4, för Cygnaeus del utreds också om utrymmen kan anslås för ett daghem. - Norsen blir en skola för årskurserna 5-9.

De svagaste får inte drabbas

- Det är anmärkningsvärt att de grönas linje går ut på att utan diskussion meddela att nämnden inte ska prioritera assistentresursen. Grundskolan har en viktig uppgift i att skapa lika möjligheter för alla och vi måste se till att de svagaste inte drabbas när de ekonomiska tiderna är svåra, säger Johan Ekman, ordförande för utbildningsnämndends svenska sektion och medlem av utbildningsnämnden

Pages

Subscribe to RSS - SFP i Helsingfors