SFP i Helsingfors

Helsingfors: Sfp och SU goes Pride

Vi kommer under lördagen den 2.7 att tillsammans med SFP i Helsingfors bygga ett utevardagsrum var alla har möjlighet att diskutera och önska hur HBTQ-frågor tas upp i politiken idag.

Vi kommer att samlas på Medborgartorget vid vårt tält under förmiddagen den 2.7. Därefter har man också möjlighet att delta i själva paraden, som också slutar på Medborgartorget.

Sfp i Helsingfors: Gruppanförande om ledningssystemet

Det är positivt att en såhär viktig fråga avges av en enhällig stadsstyrelse – det har ett stort mervärde. Svenska Folkpartiet ser många fördelar i den nya organisationsmodellen men också risker som det är viktigt att i den fortsatta beredningen uppmärksamma när det exempelvis gäller demokratin och de nya formerna av delaktighet. Fyra nya sektorer tvingar vår relativt stela och sektoriserade förvaltning att förnya sig.

SFP:s fullmäktigegrupps gruppanförande om Boende- och Markprogrammet 2016

Jag är stolt över att bland stadens strategier och program ha ett eget BM-program, även om bokstäverna står för Boende och Markanvändning. Därför var det också naturligt att jag skulle hålla vårt gruppanförande. En framsynt markplanering är en förutsättning för en framgångsrik bostadspolitik, men det är också kommunikationerna, framför allt kollektivtrafik. Det här konstateras nog i programmet, men kunde gärna ges ännu större uppmärksamhet.

Uttalande från Svenska folkpartiet i Helsingfors kretsstyrelsemöte 6.6.2016

Kretsstyrelsen ger henne sitt varmaste stöd och ställer sig eniga bakom henne. Silja Borgarsdóttir Sandelin är, av de sittande kretsordförandena, den med längst erfarenhet av ett kretsordförandeskap och har en mångårig politisk karriär bakom sig. Helsingfors kretsstyrelse anser att det är av största vikt att Helsingfors som landets huvudstad även i fortsättningen är representerad i Svenska folkpartiets styrelse.

HOK-Elanto Handelslagsval

HOK-Elanto ägs av sina 600 000 ägarkunder. Vart fjärde år väljer ägarkunderna sina representanter till HOK-Elantos fullmäktige, som är handelslagets högsta beslutande organ. HOK-Elantos fulllmäktigeval ordnas 18-29.4.2016. Röstberättigade i valet är alla 15 år fyllda som senast 31.12.2015 anslutit sig som medlemmar. Du kan rösta både på internet (goo.gl/FM2J8E) och per post. Mer information om valet hittar du här: https://www.s-kanava.fi/web/hok-elanto/sv/handelslagsval

SFP:s kandidater i valet:

Borgarsdóttir Sandelin fortsätter leda SFP i Helsingfors

- Nationella nedskärningar och strama ekonomiska ramar lokalt gör att utbildningspolitiken är ett hett samtalsämne. Vi kan inte acceptera fler nedskärningar i utbildning. Utbildning är Finlands styrka och den kan vi inte tumma på – varken nationellt, regionalt eller lokalt, säger Silja Borgarsdóttir Sandelin.

Samtliga andra kretsordföranden i SFP har meddelat att de inte ställer upp för omval vilket gör att Borgarsdóttir Sandelin blir den kretsordförande med längst erfarenhet efter att de andra kretsarna har hållit sina årsmöten.

Nyckeln till Finlands framgång är utbildning

SFP i Helsingfors stöder Svenska riksdagsgruppens interpellation gällande regeringens enorma nedskärningar i utbildningen. Utbildning är Finlands styrka och den kan vi inte tumma på – varken nationellt, regionalt eller lokalt. SFP i Helsingfors påminner om att huvudstadsregionens skolor och högskolor erbjuder kvalitativ utbildning i internationell toppklass samtidigt som högskolorna utbildar en stor del av landets svenskkunniga arbetskraft.

SFP i Helsingfors: Ge papperslösa tillträde till härbärgen

 - Det är omänskligt att neka personer härbärge på basis av de inte är helsingforsare då alternativet är övernattning utomhus med risk för att frysa ihjäl. Nuvarande förfarande är grundlagsvidrigt. Staten och Helsingfors stad måste ta sitt ansvar, kräver SFP i Helsingfors kretsordförande Silja Borgarsdóttir Sandelin.

Under de kallaste dagarna denna vinter har flera papperslösa nekats härbärge för natten eftersom de inte varit helsingforsare. SFP i Helsingfors kretsstyrelse förundrar sig över denna brist på medmänsklighet.

Pages

Subscribe to RSS - SFP i Helsingfors